U Beču ćedu od 5. novembra do 11. decembra pri­re­diti 9. »Festival hrvatske gla­zbe. Srijedu, 23. oktobra su odgovorni ovoga festivala na čelu s izumiteljem i pelja­čem ovoga festival mr. Davorom Merkašem, predstavili program festivala. Pri presici u Café Landtmann su sudjelo­vali i Josip Nalis, direktor Koncertne direkcije Zagreb, hrvatski veleposlanik u Austriji Gordan Bakota i hrvat­ska diplomatica minst. savj. dr. Zdenka Weber. Predstavili su program, ki obuhva­ća 13 koncertov. Jedan večer ćedu opet održati u Hrvatskom centru u Schwindgasse 14, ka­de će nastupiti Kla­pa Žrnovica iz zale­dja Splita; srijedu, 27. nov. (20.00).

 

BEČ — U okviru 13 koncertov u Beču srijedu, 27. novembra će na­stupiti Klapa Žrnovica, ka potiče iz istoimenoga sela kraj Splita, po kom je i do­stala ime. Klapa sada postoji pet ljet dugo, a oživio ju je sadašnji muzički peljač Marko Marin. Klapa Žrnovica je su­djelovala pri mno­gi festivali i je osvojila različne nagrade.

 

Umjetnički peljač festivala, Davor Merkaš, je ljetos opet izibrao različne prostorije za koncerte. Tako će festival po­četi u Dvorskoj kapeli u Hofburgu, utorak, 5. novembra s Camerata Garestina (19.00) a završit će u Collegiumu Hungaricumu srijedu, 11. decemb­ra s Gironcolli Quartett (19.30). Različni sastavi i interpreti će­du pri svoji koncerti predstavi­ti muzičku literaturu hrvatskih i europskih kompozitorov.

 

Hrvatski centar je i prošlo ljeto bio uključen u program. Onda je nastupio ženski etno-ansambl Čipkice iz Hrvatske. Već na www.mic.hr.  (uredn.)

 

Kategorije

Slike