Izašla je knjiga Marina Berlakovića »100 ljet Hrvatske novine«

VELIKI BORIŠTOF — Hrvatsko štamparsko društvo odibralo je letošnju svoju generalnu sjednicu u Velikom Borištofu (8. decembra), da bi ujedno prezentirali i Gradišće Kalendar za 2012. ljeto a takaj i knjigu »100 ljet Hrvatske novine«. Mr. Marin Berlaković je u svojem diplomskom djelu pokazao i dokazao, koliko su ove novine učinile dobroga od početka do danas, koliko su bile važne i potribne — a koliko to važi i za budućnost. Ta njegova ispitivanja, istraživanja, saznanja i spoznaje sada imamo pred sobom u proširenom obliku i kao knjigu. Na tom mu je srdačno zahvalio i predsjednik Hštd-a, mr. Ivica Mikula, ki se je jako zalagao za to, da bude tiskana ova knjiga u okviru izdavačke djelatnosti ovoga izdavačkoga društva a glavni urednik Hrvatskih novin Petar Tyran si želji da čim već ljudi čita ovu knjigu i da se more najti u čim već i javnih i privatnih knjižnic. Ovo djelo opisuje nastanak i povijest razvitka gradišćanskohrvatskih novin a se u ovom djelu točno opisuje i primarna literatura.

2. Medjunarodna kroatološka konferencija u okviru Hrvatskih studijov (2)

Pri 2. medjunarodnoj Kroatološkoj konferenciji u Zagrebu (29. IX. - 1. X.) u Campusu Zagrebačkoga sveučilišća je bila tema „Hrvati izvan Hrvatske“. Veliku pažnju su posvetili problemu očuvanja hrvatskoga jezika, pred svim i u Gradišću, Austriji. Pri ovoj trodnevnoj konferenciji je sudjelivalo nekoliko desetak znanstvenikov i istraživačev.

Iz Austrije su sudjelivali znanstveniki Nikola Benčić, Robert Hajszan, Georg Holzer, Zorka Kinda-Berlaković, Gerlinde Stern-Pauer i Robert Sučić.
 

2. Medjunarodna kroatološka konferencija u okviru Hrvatskih studijov

2. medjunarodna Kroatološka konferencija u organizaciji Hrvatskih studijov Sveučilišća u Zagrebu održana je od 29. septembra do 1. okt. u Campusu Zagrebačkoga sveučilišća. Pod peljanjem dr. sc. Sanje Vulić sudjelovali su znanstveniki, pretežno i slavisti iz Sjedinjenih Država, Nizozemske, Austrije i Australije kao Ugarske i Srbije ki su objavili knjige i/ili djela o Hrvati izvan Hrvatske. Tema ove kroatološke konferencije je bila „Hrvati izvan Hrvatske“ a sudioniki  su dali cijelovitu sliku o tom, kako se hrvatska kultura i hrvatski jezik gaju izvan Hrvatske.

Počele su vježbe gradišćanskohrvatskoga jezika na Bečkoj slavistiki

BEČ — Srijedu, 5. oktobra su počele vježbe gradišćanskohrvatskoga jezika na Bečkoj slavistiki. Konverzatorij, ki pelja lektorica dr. Zorka Kinda-Berlaković se zove „Gradišćanskohrvatski — analiza literarnih i stručno-jezičnih tekstov“ i broji dvi ure u tajednu. Vježbe su mišljene za studente, ki jur imaju odredjeno znanje u gradišćanskohrvatskom jeziku i kulturi.

Tagovi: 

Tečaji hrvatskoga u Malinskoj na otoku Krku

Na otoku Krku u Malinskoj su završili tečaji gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga jezika. Da su se ljetni jezični tečaji u Malinskoj ugodali, najbolje kaže zadovoljstvo polaznikov ki su se jur na koncu tečajev najavili za dojduće ljeto. Ovo je drugo ljeto kako se uz semestralne jezične tečaje u Hrvatskom centru u Beču posebno nudu i ljetni tečaji gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga standardnoga jezika sa strane Društva za hrvatski jezik, abeceda Beč.

Tagovi: