Na otoku Krku u Malinskoj su završili tečaji gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga jezika. Da su se ljetni jezični tečaji u Malinskoj ugodali, najbolje kaže zadovoljstvo polaznikov ki su se jur na koncu tečajev najavili za dojduće ljeto. Ovo je drugo ljeto kako se uz semestralne jezične tečaje u Hrvatskom centru u Beču posebno nudu i ljetni tečaji gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga standardnoga jezika sa strane Društva za hrvatski jezik, abeceda Beč. Organizaciju ljetnih tečajev u Malinskoj posebno je podržala i ponudila suradnju u budućnosti Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i sport u Beču.
 

Cilj je ljetnih tečajev, da se polazniki uz zabavu i odmor intenzivno uču jezik, popravu jur stečena znanja i upozna bogatu hrvatsku kulturu. Učnja je u Malinskoj na terasi hotela Adria uz rivu i promenadu luke tokom jednoga tajedna bila podiljena u dvajset nastavnih jedinic. Polazniki su dopodne imali vježbe uz gramatiku, a otpodne su na programu stale razgovorne vježbe kade se je probudilo veliko zanimanje za gradišćanskohrvatskim jezikom i od strane študentov iz Graca. Uz vježbe za gramatiku i razgovor polaznikom je organizirano iskanje zlata ko je bilo zakopano na jednoj plaži u Malinskoj. Zlato je bilo u vridnosti od različnih gradišćanskohrvatskih i hrvatskih knjig kao i vino za okripu po iskanju.
 

Polazniki su osim staroga grada, rimskoga municipija i sjedišća Krčkih knezov Frankopanov imali priliku viditi i jedan dio Bašćanske ploče u ranoromaničkoj crikvi sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške. Bašćanska ploča je starohrvatski spomenik ki je pisan glagoljicom i se datira oko 1100. lj. Važna je kao izvor za povijest hrvatskoga naroda i jezika. Polazniki su uz vodiča u Jurandvoru pogledali film na hrvatskom jeziku o pronalasku i važnosti Bašćanske ploče — dragoga kamena hrvatskoga jezika.
Tečaji u Malinskoj srdačno su pozdravljeni sa strane hotela Adria kao i odgovornih za turizam u različni zadaća grada i otoka Krka kade su se narodile i druge ideje vezane za naše tečaje za ke potribujemo proširenu organizaciji na temelju ki je do sada izgradjen. Ufamo se da će u budućnosti biti već zanimanj i od institucijov i društav iz Beča i Gradišća za organizaciju ovih ljetnih tečajev. Tečaji u Malinskoj uspješno su završili 9. 7. svetačnom večerom i podjelom svidočbov o sudjelivanju.
(ured.)

Kategorije