Uspješni GRAJAM u Gornjem Četaru

GORNJI ČETAR — Mjesna osnovna škola je uz potporu Hrvatske samouprave toga sela, Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj i županijskih samoupravov organizirala XI. Grajam. Po uzoru Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću je ov festival postao jako atraktivan u krugu mladih pjevačev na ugraskoj strani granice. Na ovom naticanju su jur sudjelivali i mladi iz Austrije, a školari iz Ugarske redovito dohadjaju na priredbu HKD-a tako i ljetos u Trajštof. 

 

Tagovi: 

Prikgranični projekt za čišćenje vode

PETROVO SELO — Na službeno otvaranje prikgraničnoga projekta »Proširenje i moderniziranje pročistača u Pinčenoj dolini L00046-PinKanAb« i na press-konferenciju su bili pozvani poglavari, noteri okolišnih sel, stručnjaki vodovodov i kanalizacije tr novinari u srijedu. 28. marca u petroviski dom kulture. Načelniki Petrovoga Sela (H) i Eberave, Nimških Šic-Eisenberga (A) ta dan su potpisali ugovor u kom su se skupa zalagali za čišćenje otpadne vode u Petrovom Selu.

Tagovi: 

Zlatka Gieler nadalje predsjednica Zigh-a

TRAJŠTOF — Pri generalnoj sjednici Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov (Zigh) 23. marca u Socijalnom centru u Trajštofu ponovno su odibrali mr. Zlatku Gieler (71) za predsjednicu ovoga društva. Časna predsjednica Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, na čijem čelu je Z. Gieler iz Trajštofa stala duga ljeta, je od 2008. ljeta predsjednica Zigh-a.

 

Tagovi: 

Mate Kliković se je feštom oprostio

Mate Kliković, kroz skoro 29 ljet dugo „živa subvencija“ u službi Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, a kroz mnoga ljeta i generalni sekretar ovoga društva, je s 1. januarom o. lj. iz zdravstvenih uzrokov stupio u mirovinu. Da veli zbogom svojim brojnim suborcem, prijateljem i funkcionarom, ke je sprohodio kroz brojna ljeta, pozvao je na feštu u domaći Cogrštof, u prostranu kantinu nogometnoga društva. Onde su mu čestitali i u ime Hkd-a, Kup-komiteta… a uz ostale je i dr. Martin Živković držao kratku laudaciju na Matu Klikovića:

Tagovi: 

G. Miletić novi predsjednik Bfv-a

Gerhard Miletić (55) iz Pandrofa je postao novi predsjednik Gradišćanskoga nogometnoga saveza (Bfv). Uspješni poduzetnik je subotu, 3. marca pri generalnom spravišću Nogometnoga saveza odibran za nasljednika Karla Kaplana, ki se po osam ljet već nije naticao za funkciju.
Miletić jur 15 ljet dugo službuje kao poslovodja i osam ljet dugo mu pripada polovica Bohmann-naklade u Beču. Ovo poduzeće ima skoro 200 suradnikov, izdaje oko 60 različnih magazinov i je pred kratkim kupilo gradišćansku kabelsku televiziju Bkf.

 

Undanci su „zakopali“ zimu: žganje mesopusne babe i djeda je „omekšalo“ vrime

UNDA — Pozivnica u poštanski ladica (i na Facebooku) javila je zainteresiranim da undanski mesopust počinje 18. februara u 15 uri. Člani mjesne samouprave sa Hms u Undi organiziraju ov običaj jur četvrto ljeto, otkad su čuvarnica i škola zatvorili svoja vrata. Nekadašnji školari ki su usput ditići, divojke, majke ili oci nas-tali do danas se rado obliču — skupa sa svojom dicom — u neke maske, shranjaju se za maskom da po starom običaju, na ov način daju zbogom zimi. Tako je to bilo i ovo otpodne.

 

Tagovi: 

Mesopusno otpodne u Pinkovcu

PINKOVAC — U nedilju, 12. februara, pozvalo je kazališno društvo Pinkovca Dugava na fašinsko/mesopusno otpodne za mlade i stare u krčmu Kappel. Predsjednica društva Elvira Sinković mogla je pozdraviti u prepunoj krčmi goste u starosti med 1 i 90 ljet. Na početku ove priredbe predstavili su mladi člani društva dvojezično kazališće s lutkami (Kasperltheater) »Kašperl i snigović«. Dica su jako živo pratila predstavu.

Tagovi: 

Korizmeni kalendar u korist Kräutlera

Agapa, inicijativna grupa za Treti svit je na čistu srijedu u Pandrofu predstavila svoj korizmeni kalendar za 2012. ljeto. Geslo mu je »Zaufaj se u Boga«. Za svaki dan korizme je sastavljen kratki tekst za premišljavanje, citat iz Biblije i fotografija iz neke hrvatske fare. Skoro sva hrvatska sela Gradišća su zastupana. Čist dobitak će se ljetos darovati biškupu Erwinu Kräutleru za njegove projekte u Brazilu.

Izložbu slik su pokazali i subotu, 25. feb. u Filežu u farskom domu prilikom priredbe »Priprava na korizmu« na ku su pozvali ženski i muški dekanatski pokret.

 

Tagovi: