Složene kratice

Za složene kratice smo u 38. nastavku naše jezične serije ustanovili, da su sastavljene od prvih slov ili slogov svake riči jednoga izraza koga pokraćuju. 

Velikimi slovami pišemo obično kratice za zemlje ili društva ali i kratice imen poznatih osob: VB (Veliki Borištof) MIM (Mlada inicijativa Mjenovo), HAK (Hrvat­ski akademski klub), SAD (Sjedinjene Amerikanske Dr­žave), ZIGH (Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov), MMM (Mate Meršić Miloradić), AB (Augustin Blazović), AŠ (Ana Šoretić)

Većkrat se ne spoju samo po­č­etne slove, kao npr.: OŠ (Osnovna škola), nego početni slo­gi, kao npr.: PAIN (Pa­nonski institut), ili GRAJAM (Gradiš­ćanska jačka mladih). A u gradišćanskohrvatskom poznamo i kraticu, ka je nastala od početnoga i završnoga sloga naziva jednoga društva: KUGA (Kulturna zadruga). Samo rijetkokrat kratica nij složena od početnih slov ili slogov izraza, ki se sastoji od već riči, nego je nastala na dru­gačiji način: DZ (Djelatna zajednica hrvat­skih komunalnih političarov u Gradišću), Prezidij (Prezidij socijalističkih mandatarov hrvat­skih i mišanojezičnih općin).

Obično se spojene početne slo­ve čitaju kao jedna rič, pak je tretiramo kao imenice, tr se i dekliniraju/sklanjaju kot sve druge imenice: U HAK-u je svenek jako zanimljivo. Od­­lučili su se za projekt s PAIN-om. Zač se ne natičeš pri GRAJAM-u? Jur se veselim na novo izdanje HŠtD-a. U EU-u je dosad 28 zemalj. Kad se je vrnula iz SAD-a? 

Za kraj mala ganjka: Znate li, ki poznat hrvatski pisac iz Gradišća je za svoje ime i prezime koristio kraticu i.h.?

(Zorka Kinda Berlaković; 39.)