Zvijezde za misec decembar

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Sramežljivost? Ča je to? Barani ćedu u ljubavni posli u decembru doživiti vrhunac! Posao/uspjeh: Vaša izdržljivost Vam ov misec daje snagu za nove izazove na poslu. Zdravlje: Motivacija i volja Vam neće sfaliti u dojdući tajedni - to se upti i na Vašem raspoloženju!

Tagovi: 

Advenat u Cindrofu

Datum: 
sub, 12/10/2022 - 15:00

 

Cindrofska društva organiziraju božićni sajam pred cindrofskim općinskom stanu. Ov put: Tamburica Cindrof, Socijalistička mladina Cindrof, Dartclub Cindrof & Dartclub Room Seven.

Nastupati će narašćaj cindrofske limene glazbe.

 

Početak: 15:00

Kade: Pred općinskim stanom, Cindrof

Advenat u Cindrofu

Datum: 
sub, 12/17/2022 - 15:00

 

Cindrofska društva organiziraju božićni sajam pred cindrofskim općinskom stanu. Ov put: Fotoclub Cindrof, BSC Cindrof, Ferdinandusorden 1561 & Društva za roštiljanje.

Nastupati će narašćaj cindrofske limene glazbe a doživiti se more i "živa jaslica".

 

Početak: 15:00

Kade: Pred općinskim stanom, Cindrof

Advenat u Cindrofu

Datum: 
sub, 12/03/2022 - 15:00

 

Cindrofska društva organiziraju božićni sajam pred cindrofskim općinskom stanu. Ov put: Limena glazba Cindrof, roditeljski tanač osnovne škole Cindrofa, Radetzkyhusaren Reg. 5 & Kinderfreunde Cindrofa.

Nastupati će dičji zbor osnovne škole i postojati će mogućnost vožnja kolesom.

 

Početak: 15:00

Kade: Pred općinskim stanom, Cindrof