Primarne oznake

Datum:

11/12/2022 - 16:00

 

Crikveni zbor Mjenovo i Brezovci ćedu 11. decembra oblikovati koncert u farskoj crikvi.

 

Početak: 16:00

Kade: Farska crikva, Mjenovo