Primarne oznake

Datum:

17/12/2022 - 15:00

 

Cindrofska društva organiziraju božićni sajam pred cindrofskim općinskom stanu. Ov put: Fotoclub Cindrof, BSC Cindrof, Ferdinandusorden 1561 & Društva za roštiljanje.

Nastupati će narašćaj cindrofske limene glazbe a doživiti se more i "živa jaslica".

 

Početak: 15:00

Kade: Pred općinskim stanom, Cindrof