Primarne oznake

Datum:

03/12/2022 - 15:00

 

Cindrofska društva organiziraju božićni sajam pred cindrofskim općinskom stanu. Ov put: Limena glazba Cindrof, roditeljski tanač osnovne škole Cindrofa, Radetzkyhusaren Reg. 5 & Kinderfreunde Cindrofa.

Nastupati će dičji zbor osnovne škole i postojati će mogućnost vožnja kolesom.

 

Početak: 15:00

Kade: Pred općinskim stanom, Cindrof