Koljnofski advenat

Datum: 
sub, 12/03/2022 - 17:00

 

U okviru serije koncertov Koljnofskoga adventa će 03. decembra nastupati ŽVS Biseri u hodočasnoj crikvi Koljnofa. Priredba se počne u 17:00 s mašom, zatim slijedi koncert.

 

Početak: 17:00

Kade: Hodočasna crikva, Koljnof

Koljnofski advenat

Datum: 
sub, 11/26/2022 - 17:00

 

U okviru serije koncertov Koljnofskoga adventa će 26. novembra nastupati Mišoviti zbor iz Cenke u hodočasnoj crikvi Koljnofa. Priredba se počne u 17:00 s mašom, zatim slijedi koncert.

 

Početak: 17:00

Kade: Hodočasna crikva, Koljnof

Koljnofski advenat

Datum: 
sub, 12/10/2022 - 17:00

 

U okviru serije koncertov Koljnofskoga adventa će 10. decembra nastupati Pjevački zbor "Ivan Mihovec Miki" iz Makuševca u hodočasnoj crikvi Koljnofa. Priredba se počne u 17:00 s mašom, zatim slijedi koncert.

 

Početak: 17:00

Kade: Hodočasna crikva, Koljnof

Koljnofski advenat

Datum: 
sub, 12/17/2022 - 17:00

 

U okviru serije koncertov Koljnofskoga adventa će 17. decembra nastupati Folklorna grupa Koljnofa u hodočasnoj crikvi sela. Priredba se počne u 17:00 s mašom, zatim slijedi koncert.

 

Početak: 17:00

Kade: Hodočasna crikva, Koljnof

14. Hrvatski kongres u Slovačkoj

Datum: 
sub, 11/26/2022 - 10:00

 

U Devinskom Novom Selu će se 26. novembra održati Hrvatski kongres u Slovačkoj, i to jur po 14. put.

Organizirati ćedu ga Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj, HKD Čunovo, HKD Devinsko Novo Selo, HKD Hrvatski Grob, HKD Jandrof kot i Klub mladih Hrvatov.

 

Početak: 10:00

Kade: Muzej kulture Hrvata u Slovačkoj, Istrijska 68, Devinsko Novo Selo