Primarne oznake

Datum:

10/12/2022 - 15:00

 

Cindrofska društva organiziraju božićni sajam pred cindrofskim općinskom stanu. Ov put: Tamburica Cindrof, Socijalistička mladina Cindrof, Dartclub Cindrof & Dartclub Room Seven.

Nastupati će narašćaj cindrofske limene glazbe.

 

Početak: 15:00

Kade: Pred općinskim stanom, Cindrof