Dan mladine 2022. u sklopu ulične fešte

HAK će ljetos po prvi put organizirati Dan mladine u Beču i to ne kao samostalnu priredbu nego u sklopu centarske ulične fešte s dodatnim programom četvrtak.

BEČ – Hrvatski akademski klub i Hrvatski centar su prošli tajedan konačno objavili program ljetošnjega Dana mladine. Po prvi put će se ova „najveća“ priredba gradišćanskih Hrvatov održati u Beču i to u okviru Ulične fešte Hrvatskoga centra.

Tagovi: 

Hrvatski nestaje iz dvojezičnih osnovnih škol u Gradišću

Tomu je kih dvajset ljet, da su tada na Pedagoškoj akademiji bili savjetovali, da se maturanti i maturantice bolje ne prijavu za studij za učitelja ili učiteljicu, jer su bile šanse za zapošljavanje jako čemerne. Jednostavno je bilo preveć učiteljev i učiteljic, još i na dvojezični škola. Kako se je nek situacija preminila. Danas je znatno premalo učiteljic ne samo u Gradišću nego i širom Austrije. A ako pogledamo kako se stoji s učiteljicami, ke bi znale i hrvatski, je situacija još gorja.

Žabljak 2022 u kompaktnoj verziji

Ljetošnji Žabljak u Gerištofu je bio samo na jednoj pozornici i cijela šarolika ponuda dvih dan se je koncentrirala oko pozornice u parku.

GERIŠTOF – Zbog korone su Gerištofci pauzirali dvoja ljeta, da bi mogli održati svoju sada skoro jur tradicionalnu seosku feštu Žabljak, ku priredjuje tamburaška grupa Zelenjaki skupa s ostalimi seoskimi društvi, a ljetos pred svim i sa seoskimi ognjogasci, na čelu s Tomasom Glavanićem. Ljetos je priredba imala geslo „130+2 ljet ognjogasno društvo Gerištof“.

Tagovi: