Žabljak 2022 u kompaktnoj verziji

Ljetošnji Žabljak u Gerištofu je bio samo na jednoj pozornici i cijela šarolika ponuda dvih dan se je koncentrirala oko pozornice u parku.

GERIŠTOF – Zbog korone su Gerištofci pauzirali dvoja ljeta, da bi mogli održati svoju sada skoro jur tradicionalnu seosku feštu Žabljak, ku priredjuje tamburaška grupa Zelenjaki skupa s ostalimi seoskimi društvi, a ljetos pred svim i sa seoskimi ognjogasci, na čelu s Tomasom Glavanićem. Ljetos je priredba imala geslo „130+2 ljet ognjogasno društvo Gerištof“.

Tagovi: 

Svetačnost u Perestegu

Datum: 
sub, 09/10/2022 - 09:00

 

Svetačnost će se održati povodom imenovanja OŠ File Sedenika s učeniki mjesne škole i OŠ i čuvarnice Mihovila Nakovića iz Koljnofa.

Po priredbi je otvaranje izložbe ka prezentira život u školi za vrime kantoručitelja Sedenika.

 

Početak: 09:00

Kade: Osnovna škola, Peresteg

Dan sela u Koljnofu

Datum: 
sub, 09/10/2022 - 14:00

 

Dan sela u Koljnofu počinje s dičjim otpodnevom. Zatim slijedi trgadbena povorka (15:00) i bogati kulturni program s Undanci, Koljnofci, HKUD fra Karlo Kujundžić (BiH) i od 22:00 zabav s Tamburaši bez imena.

 

Početak: 14:00

Kade: Trg Petefijeva, Koljnof