Primarne oznake

Datum:

11/09/2022 - 09:00

 

Prilikom biškupske vizitacije će biškup Egidije kolaudirati obnovljene orgulje. Mašu za cijeli farski savez će oblikovati Složnost.

 

Početak: 09:00

Kade: Farska crikva, Mali Borištof