Jandrof je svečevao cijeli vikend kiritof pred kulturnim domom. Kulturni vrhunac je bio 20. festival zborov pri kom su častili Rada Jankovića i Juricu Maasza.

JANDROF – Tri dane dugo su Jandrofci slavili pred kulturnim domom kiritof. Svaki dan je nudio šarolik program, kulturni i svetačni vrhunac je bio nedilju otpodne.

Petak je počelo slavlje s dičjom i oldies diskotekom. Subotu je nastupala otpodne limena glazba Grinavanka a navečer su na tanac igrali domaći Delivery i Čunovski bećari. Grupe su se po svakom bloku minjale i šator kot i pripravni stoli izvan su bili puni. Dobrim raspoloženjem se je svečevalo skoro do zore.

Nedilju je počeo kulturni program u peti otpodne. Tamburaški orkestar Konjic (po hrvatsku skakavac) je predstavio orkestralne kusiće, med pojedinimi bloki su pratili tancoše dičje folklorne grupe Ljuljanka, ki su predstavili tri tance.

Jedini hrvatski zbor pri festivalu klapov je bio Zbor Mali Dunaj iz Hrvatske Kemlje.

Najavljena klapa Ravnica nije nastupala isto kot i KUD Benkovac. Ova grupa je još oblikovala sv. mašu i se je onda vrnula u Hrvatsku.

Čašćenje mladih peljačev

U sredini programa je načelnik Jandrofa Jozef Uhler dodilio Sien Slávy, nagradu općine Jandrof za zaslužne gradjane. Ljetos su prilikom 10 ljetnoga jubileja TO Konjic odabrali peljače kot dobitnike i to Radoslava Jankovića ml. i Juricu Maasza.

U nastavku su ovi dva čašćeni nastupali s Muškim jačkarnim društvom, kade su isto tako jur dugoljetni člani. Ovde je imao Radoslav i ulogu kot solo pjevač, funkciju ku čudakrat vrši njegov stric Tome Janković.

Nadalje su još nastupali Mužaci Moravia iz Považske Bystrice s moravskimi, ali i s hrvatskimi jačkami. Na kraj su se pridružili i člani MJD-a i tako pojačali dobre glase grupe.

Zadnja točka je bila skupna jačka svih jandrofsko-čunovskih folklorašev, kade su dodilili Radoslavu i Jurici dodatne nagrade i to od Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj predsjednik Radoslav Janković i Marcela Škodlerova peljačica DFS Ljuljanka.

Slovačka zabav na kraj

Po festivalu klapov je slijedila pregradnja u šatoru. Stoli i klupi su se poramali i tako realizirao tančeni parket. Na tanac su igrali Kuštarovci, grupa ka redovito nastupa i na hrvatskom balu u Beču. Tako su i ovde u Jandrofu uz slovačke i hrvatske narodne i zabavne jačke imali u programu.

20. festival zborov, ki je bio ujedno i Hrvatski dan u Jandrofu je završio nedilju u deseti zvečera. Jandrofci su imali ali još pandiljak mogućnosti da kiritof nadalje svečuju i to na nogometnom igrališću, kade je TJ Jandrof svaki dan organizirao utakmice a pandiljak i zabav.

Kategorije