Draguljasti bal — svečevati Hrvatski bal pred televizorom

Na početku ljetošnje balske sezone se je još ufalo, da će ovo ljeto opet biti moguće održati bal uživo. Prezentacija Hrvatskoga bala — opet jednoč u lockdownu — je još dala ufanje, iako su se onde jur predstavile dvi mogućnosti. Od početka januara znamo, da će se bal opet održati doma pred televizorom — Hrvatski bal online — ov put s drugim formatom.

Hrvatski virtualni bali nisu idealno rješenje — ali su najbolje ča je moguće

Usred smo mesopusta — i usred smo najteže faze koronapandemije. Dakle polag naše mesopusne tradicije bili bi usred časa balov, zabavov i ophodov — a polag našega straha od zaraze, infekcije od korone a sada posebno i Omikrona (a bojsek je na putu jur novi soj, vrsta ovoga virusa) usred smo zatvorenih lokalov, otpovidanih zabav, onemogućenih balov i prepričenih ophodov. A ča sada? Virtualno — je čarobna rič I more začarati u imaginaciju.

Zvijezde za misec februar

Baran 21.3. – 20.4.

Ljubav: Imate novu ljubav na oku? Uživajte! Vrijeda će se intenzivirati kontakt a i ljubavna veza med vami… Posao/uspjeh: Na poslu morete osvidočiti s vašom kompetencijom kot i s retorski sposobnosti! Zdravlje: Dokle je na poslu sve dobro – se ćutite u privatnom životu nervozni i nemirni. Pazite na sebe - to bi naime moglo peljati do malih nesrićov u domaćinstvu…

Tagovi: