Usred smo mesopusta — i usred smo najteže faze koronapandemije. Dakle polag naše mesopusne tradicije bili bi usred časa balov, zabavov i ophodov — a polag našega straha od zaraze, infekcije od korone a sada posebno i Omikrona (a bojsek je na putu jur novi soj, vrsta ovoga virusa) usred smo zatvorenih lokalov, otpovidanih zabav, onemogućenih balov i prepričenih ophodov. A ča sada? Virtualno — je čarobna rič I more začarati u imaginaciju.

Posebno i med našimi Hrvaticami i Hrvati se je proširio ov novi medij, bolje rečeno do sada skoro ne poznateniti korišćene mogućnosti služiti se interneta a u okviru toga pred svim i YOUTUBE-a za ki do pred malo već od dvih ljet daleko najveći broj nas nije ni znao a još manje razmišljao a dobrim dijelom ni koristio kao mogućnost posredovanja prenašanja naših kulturnih, poučnih i zabavnih sadržajev. Ali naučili smo, silom prilike. Počele su domaće folklorne grupe, da su postavile svoje jačke i tance u internet, nastavila su dijelom i domaće hrvatske kazališne grupe, kim je korona prekrižila lanjsku kazališnu sezonu. Pak su i društva postavila svoje priredbe online, dakle na internetsku liniju… Ali ča s našimi najposjećenijimi priredbami, s hrvatskimi bali? Definitivno su za sada svi otpovidani — samo u Koljnofu su održali hrvatski bal, akoprem je bila velika pogibelj zaraženja od korone.

Ali bez ikakovih zabavnih priredab, iako samo virtualno, očito ipak ne ide. Tako je Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću svoj Hrvatski bal Sjever iz „2012. ljeta u Trajštofu — porižen na manje od jedne ure — postavilo na svoj YOUTUBE-kanal, a to namjerava činiti i s Hrvatskim balom Jug, koga su ljetos kanili prirediti po prvi put u dvorcu u Santaleku. No niti iz toga neće biti ništ, tako da organizatori jur rižu snimke nekoliko Hrvatskih balov na Jugu Gradišća i ćedu ta „sampler“ pokazati takaj na YOUTUBE kanalu HKD-a. Virtualni bal iz 2012. na ki su dali uvod novi potpredsjednik Didi Jurković a svojemu klijentelu se je obratio isto i predsjednik Stanko Horvat ispred velikoga rollupa HKD-a ima u medjuvrimenu već od 300 klikov, ča znači da ga je vidilo već od potencijalnih pohodnikov.

Čisto novim putem — silom prilike je išao tīm zadužen za organizaciju Hrvatskoga bala u Beču, ki je ljetos slavio svoj draguljasti jubilej, dakle 75. po redu. Još do pred Božići je balski tīm bio uvjeren da će barem u nekom obliku biti moguće analogno, tj. realno održati ov bal u predivni dvorana Parkhotela Schönbrunn. No okolo Božića je bilo jasno, da nije moguće analogno održati ovu jednu od najvećih integrativnih priredab na tlu Beča s tako jakom hrvatskom natuknicom. Dakle samo virtualni bal: Ali skoro 4000 klikov do sad je uvjerljiv dokaz, da se je trud isplatio!

Kategorije