Medjunarodni projekt Klape Dičaki s pažnjom na klapskom jačenju/pjevanju

Početak i službeno otvaranje projekta u okviru programa ERASMUS+ za ključnu aktivnost 2 — područje obrazovanja odraslih, škola tradicijskoga pjevanja – zapjevajmo kako su nas učili za odrasle School of traditional singing– let’s sing how we were taught for adults; prvi transnacionalni sastanak partnerov projekta; Kastav, 18. 2. do 20. 2. 2022.

U (gradišćansko)hrvatski službeni posli nam fali jasna jezična linija!

Ne stoprv od službenih odnosno sudskih rješenj u vezi s hrvatskim službenim jezikom u Austriji znamo, da ta pojam „hrvatski“ različni ljudi različno interpretiraju i tumaču. Otkada je hrvatski u Gradišću postao i službeno „gradišćanskohrvatski“ i se pred svim i mladji i najmladji ljudi pominaju po „gradišćanskohrvatsku“ i ako su u Gradišću ali i izvan zemlje — pisati daleko najveći broj njih na tim jezikom ionako već ne more odnosno nije nikad znao (kade bi se i naučili?) — od onda u ov gradišćanskohrvatski jezični lonac sve nutar paše: borištofski, mjenovski, židanski, čajtanski, undanski, pinkovski, stinjački, klimpuški, trajštofski, koljnofski, novoseoski, jandrofski, frelištofski itd. itd. Svi ovi i sve ove tvrdu, da je ov njev seoski jezik „gradišćanskohrvatski“. A zaista i je!

Objavljen prijedlog novoga Savjeta

Utorak, 1. februara je savezno kancelarstvo objavilo predvidjeni prijedlog o novi savjetnica i savjetniki za Savjet za hrvatsku narodnu grupu, čija nova perioda dura do 2025. ljeta. Hrvatska društva, VP- i SP-stranke kot i Crikva su lani u decembru predložili kandidatice i kandidate. Dio njih je sada uspilo u sadašnji prijedlog. Do 15.2.2022. se more prigovarati.

Koncert: Koprive & Friends

Datum: 
sub, 03/19/2022 - 19:00

 

Koprive pozivaju 19. marca na koncert "Koprive & Friends" u Sambotel.

Kot goste ćedu primiti poznati sastav mađarske narodne muzike orkestar Boglya i obljubljeni glas hrvatske narodne glazbe u Mađarskoj Stipan Đurić. Zvana toga ćedu nastupati, kot zastupniki Pop-glazbe, pjevačica iz Sambotela Zsófi Korponay i svestrani gradišćanac Tome Janković, a i Flórián Kónyai i Géza Peltzer ćedu se skrbiti za dobru atmosferu u dvorani.