Utorak, 1. februara je savezno kancelarstvo objavilo predvidjeni prijedlog o novi savjetnica i savjetniki za Savjet za hrvatsku narodnu grupu, čija nova perioda dura do 2025. ljeta. Hrvatska društva, VP- i SP-stranke kot i Crikva su lani u decembru predložili kandidatice i kandidate. Dio njih je sada uspilo u sadašnji prijedlog. Do 15.2.2022. se more prigovarati.

Ukupno 24 kotrigi ima Savjet za hrvatsku narodnu grupu. VP- i SP-stranka nominiraju po pet političarkov i političarov, Crikva ima dvoja mjesta, a ostalih 12 mjest nominiraju različna nadregionalna društva. U prijedlogu kancelarstva se u političkoj kuriji moru najti Johann Balogh, Kurt Fischer, Ivan Grujić, Hans Linzer i Elizabet Trummer sa strani SP-a kot i Bernhard Herić, Viktorija Kuzmić, Angelika Mileder, Ljuba Sinovac i Kristof Carić sa strani VP-a. Za crikvenu kuriju su nominirani Melanie Balašković i Željko Odobašić.

Za društvenu kuriju su predloženi Joži Buranić, Vera Buranić, Harald Horvat, Stanko Horvat, Martin Ivančić, Rita Jandrišić, Didi Jurković, Harald Ladić, Joži Meršić, Gabriela Novak-Karall, Leo Radaković i Helmut Zakall.

HAK prigovara nacrtu kancelarstva

Hrvatski akademski klub – HAK se u izjavi pandiljak, 7. februara, suprotstavio ovomu prijedlogu. Hakovci se u izjavi pozove na potribovanje saveznoga kancelarstva za ravnotežom med spoli, starosnimi grupami i geografskimi porijekli. U izjavi kritiziraju, da se je ovih potribovanj nije zgledalo. Ravnoteža med spoli da je narasla – 3 od 10 osob u društvenoj kuriji su žene – pred svim u pogledu na starosne grupe da se nije zgledalo.

Hakovci su ljetos naime predložili tri osobe: Veru Buranić, ku su i Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo i Hrvatski centar podupirali, Maricu Zvonarić, ka je imala podupiranje od Kuge i Aleksa Vukovića, podupiran od Hrvatskoga Štamparskoga društva i Tamburaške muzičke škole jug.  Zvonarić i Vuković, svi dva pod 30 ljet stari, nisu dospili u prijedlog kancelarstva. To po riči HAK-a u pogledu na prosječnu starost i broj nominacijov nije razumljivo.

 

Izjava Hrvatskoga akademskoga kluba