Kad odrašćena dica živu doma...

Austrijanska dica se prosje­č­no po 25. rodjendanu ise­lu iz roditeljskoga stana. Tim oni malo kraće ostaju u maminom hotelu nego ostali gradjani Eu­ropske unije, ki proj­du s 26-imi lje­ti. Hrvati najdug­lje uživaju mamine usluge, ar stoprv po 31. rodjen­danu velu zbogom roditeljskomu do­mu. Najkraće osta­ju doma mladi Švedi. Oni najkas­nije s 20-imi ljeti sprhnu iz roditelj­skoga gnjazda. I Slovaki,Talijani, Grki i Španjolci najvolu čučati do­ma kod ma­me.

Tagovi: 

Ste znali? - Znanstveniki su rekreirali prvu iskru žitka

Iako vjerojatno nikada nećemo dozviditi, kako je počeo žitak na Zemlji, znanstveniki imaju nekoliko odgovorov na to izazovno pitanje. Neki vje­ruju, da je u Zemlju udrio asteroid ili komet i da je tako stvorio uvjete za nastanak ke­mijskih uvjetov, ki su pro­uz­rokovali žitak. Istra­živači ima­ju dokaz za tu ideju. Visoko­energetskim laserom su česki znanstveniki simulirali udar.

Tagovi: 

U birou ili u biro-u?

U gradišćanskohrvatskom književnom jeziku imamo dost imenic stranjskoga porijekla kade imamo i izraz hrvatskoga porijekla, ada do­maći izraz. Obično se u knji­ževnom jeziku kod takovih dubletov prednost daje domaćim izrazom. Samo tako si moremo očuvati naše domaće bogatstvo. Ipak ćemo iz stilskih razlogov (npr. u pjesničtvu ili ako kanimo markirati izraz, ili u sms-po­ruka, kade rado koristimo i dijalektizme) znamda koris­titi imenicu biro a ne imenicu ured.

Božinović i Avramopoulos o ulasku Hrvatske u schengensku zonu

Hrvatski ministar unutar­njih poslov Davor Božinović izja­vio 4. oktobra da je na sas­tanku s povjerenikom Euro­p­ske komisije za migracije, u­nutarnje posle i gradjanstvo Dimitrisom Avramopoul­o­som potvrdio da će Hrvatska učiniti sve kako bi do kraja idućega ljeta ostvarila tehni­čku pripravnost za ulazak Hrvatske u schengenski pro­stor. Božinović je u Zagrebu razgovarao s Dimitrisom Avramopoulosom o ulasku Hrvatske u schengenski pr­o­stor, o migracijskoj politiki i sustavu azila tr o drugi pitanji važni za funkcionira­nje schengenskoga prostora.

Tagovi: 

Tomislav Žigmanov: „Samo neznatan dio Vojvodine želji slijediti primjer Katalonije“

Tijekom prošloga vikenda di­ljem Vojvodine osvanuli su natpisi podrške Kataloniji, kao i grafiti „Vojvodina=Katalonija“, ki su ubrzo prefa­r­bani. Odmah su krenula nagadjanja o „mogućem odcip­ljenju Vojvodine od Srbije“. Iz Beograda je ekspresno sti­gla poruka kako se „ne tri­ba igrati tim“. Situaciju komentirao je predsjednik Demokratskog saveza Hrvatov u Vojvodini T. Žigmanov.

Kolinda Grabar-Kitarović se susrela s hrvatskom zajednicom u Rumunjskoj

Predsjednica Republike Hrvatske posebno je pozdravila napore karaševskih Hrvatov da očuvaju svoj identitet. S­u­sretom s predstavniki hrvat­ske zajednice u Karaš-severin­skoj županiji na zapadu ze­m­lje i predavanjem na Sveučilišću Zapad u Temišvaru, hrvatska predsjednica Kolin­da Grabar-Kitarović završila je u srijedu, 4. oktobra dr­žavni posjet Rumunjskoj.

No, ča je ako je cijeli dirty campaig­ning bio najveći fake ove kampanje?

Petar TyranSvega smo dozvidili, do­čuli, doznali i iskusili u ovoj minuloj izbornoj kampanji, ka od subote nave­čer mora mučati i mirovati, jer su nedilju, 15. oktobra izbori za Savezno vijeće odno­s­no za Austrijski parlament a tim i za Saveznu vladu a ne na zadnje i za saveznoga kan­­celara. Kako se sada čini ov­put žena još neće dojti na red. Ako Kerna već ne bude će dojti na red Doskozil a stoprv onda Rendi-Wagner. Ako Kurz ne uspije, ne bi znali ka žena bi stupila na njegovo mjesto. Ako Strache ne bude, znamda nekade na kraju repa stoji Dagmar Belakowitsch?