Hrvati u Srbiji mogli bi dostati ča jur dugo imaju Srbi u Hrvatskoj

Srbija je pripravna razmotri­ti izmjenu zakonskih rješenj, pa i promjenu Ustava, kimi bi se omogućilo hrvatskoj m­anjini izravnu zastupljenost u parlamentu Srbije, naveo je med ostalim novi predsje­d­nik srpske strane u Medju­narodnom mišovitom odbo­ru (Mmo) Srbije i Hrvatske Ivan Bošnjak ped kratkim u Subotici.

Komisija Vijeća Europe se informira

Utorak, 10. oktobra u Beču, srijedu 11. u Kugi u Velikom Borištofu a pak opet u Beču četvrtak, 12. oktobra sas­ta­la se je djelatna grupa komi­sije Vijeća Europe sa zastu­p­niki narodnih grup, ka kontrolira, je li se Republika Au­s­trija drži Europske čarte za regionalne i manjinske jezike. Dva dane je delegacija od četirih stru­č­njakov razgovarala sa zastupniki narodnih grup, nevladinih organi­zacijov i medijev. Četvrtak su se sastali s predstavniki ministarstav i polit. stranak.

Multimedijalno izlaganje autorice i sveuč. prof. Jasne Horvat

Datum: 
uto, 10/24/2017 - 19:00

BEČ (24. oktobar) — Velepo­slanstvo RH i Austrijsko društvo za kroatistiku pozivaju na multimedijalno izlaganje višestruko na­gradjivane autorice i sveuč. prof. Jasne Horvat, ka će predstaviti tri svoje romane i istovrimeno po­k­a­zati mogućnosti korišćenja teh­no­logije i pametnih telefonov u do­življaju umjetničkoga djela i promoviranju hrvatske tradicijske kulture;

utorak, 24. X. (19.00) u Veleposlanstvu, Rennweg 3.

Ta­m­buraški orkestar »Ivan Vuković« poziva na koncerte

Datum: 
ned, 10/22/2017 - 18:00

BRUKA (21. i 22. oktobar) — Ta­m­buraški orkestar »Ivan Vuković« Pandrof poziva na koncerte:

subotu, 21. X. (19.00) i nedilju, 22. X. (18.00) u gradskoj dvorani;

gosti: Susanne Hell (jači), Susanna Mazakarini (gitara), Fer­ry Janoška (bandoneon), Evert Sooster i Tome Janković (ja­ču), Bernhard Müller (udaraljke), Kristijan Šutrić (saksofon),

ulaznice: 15€, tel. 0664/56 49 801.

Ta­m­buraški orkestar »Ivan Vuković« poziva na koncerte

Datum: 
sub, 10/21/2017 - 19:00

BRUKA (21. i 22. oktobar) — Ta­m­buraški orkestar »Ivan Vuković« Pandrof poziva na koncerte:

subotu, 21. X. (19.00) i nedilju, 22. X. (18.00) u gradskoj dvorani;

gosti: Susanne Hell (jači), Susanna Mazakarini (gitara), Fer­ry Janoška (bandoneon), Evert Sooster i Tome Janković (ja­ču), Bernhard Müller (udaraljke), Kristijan Šutrić (saksofon),

ulaznice: 15€, tel. 0664/56 49 801.