Primarne oznake

Datum:

14/10/2017 - 15:00

KERESTUR — Grgor Pythiraeus Mekinić (*1534.), protes­tan­t­ski svećenik, umro je 1617 u K­e­re­stru.

Napisao je i izdao u Keresturu zapadnougrskim, danas gradišćanskim Hrvatom, prve crikvene pjesmarice (1609. i 1611.) u hrvatskom jeziku.
Subotu, 14. X. 2017. (15.00) u Dvorcu Kerestur/Schloss Deu­tschkreutz; ekumenska božja slu­ž­ba u dvorskoj kapeli, potom otkrivanje i blagoslivljanje spomen ploče pod dvorskimi arkadami;

sudjeluju:

superintendent mag. Manfred Koch,

biškupski vikar pater Štefan Vukić,

akademik dr. Nikola Benčić (Željezno),

dr. An­drás Krisch (Šopron);

muzički prinosi:

Zbor Dolnja Pulja pod p­e­ljanjem mag. Jelke Zeichmann-Kočiš „Bog i Hrvati“ (Mate Me­r­šić Miloradić) i „Molitva“ (Dorotea Zei­­chmann) praizvedba; oba­dvi pjesme oglazbio Štefan Kočiš.

Pod pokroviteljstvom trgoviš­ća Kerestur.

Organizatori:

Hrvat­ski centar, Beč; Hrvatsko štamparsko društvo, Željezno; Znan­stveni institut Gradišćanskih Hrvatov, Trajštof — u suradnji s Hrvatskom sekcijom Pastoralno­ga ureda Dijeceze Željezno i Eva­n­geličke crikve A.B. u Gradišću.