Grko-katoličanska liturgija u farskoj crikvi sv. Lovrenca

Datum: 
sub, 11/04/2017 - 17:30

TRAJŠTOF (4. novembar) — Grko-katoličanska liturgija u farskoj crikvi sv. Lovrenca;

svetač­na sv. maša i bizantska liturgija s križevačkim vladikom Nikolom Kekićem i biškupom dr. Egidijem Živkovićem, oblikuju duhovniki Križevačke biškupije i katedralni zbor;

subotu, 4. XI. (17.30) u farskoj crikvi.

Kiritof u Frakanavi

Datum: 
sub, 10/28/2017 - 20:00

FRAKANAVA (28. oktobar) — Mladina Frakanave poziva na kiritof u Miloradić dvoranu;

zabavljaju: Begini, Elektrikeri i Lole (12/10 €) subotu, 28. X. (20.00).