6. Festival klapov

Datum: 
sub, 11/04/2017 - 19:00

PINKOVAC (4. novembar) — Hkd u Gradišću poziva na 6. Festival klapov;

sudjeluju: Klapa Pinkovac, Pujanke, Basbaritenori, Golubice (H), Klapa Zvonimir (HR), Klapa Rav­nica (SK);

POSEBNI GOSTI: KLAPA CAMBI (HR)

potom zabavna muzika;

subota, 4. XI. (19.00) u no­voj dvorani;

8/10 €; ulaznice: 0699/10212315, ured@hkd.at.

Prezentacija knjige »Praktična gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika«

Datum: 
sri, 11/15/2017 - 18:30

BEČ (15. novembar) — Prezentacija knjige »Praktische Gram­matik der burgenländischkroatischen Sprache/Praktična gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika« (izdavač: sveuč. lektor mag. Ivan Rončević), tom prilikom:  „Über die Burgenländischkroatische Sprache“ (r. sveuč. prof. u m. dr. Gerhard Neweklowsky) o knjigi: HS-prof. mag. dr. Zorka Ki­nda-Berlaković; mag. Ivan Ron­čević; recenzija: v.r. sveuč. prof. dr. Georg Holzer, Institut za Slavistiku Bečkoga sveučilišća;

Potribovanja narodnih grup ostaju ista — i pri novoj Saveznoj vladi!

Petar TyranJoš se ne zna, gdo će pe­ljati novu koalicijsku vla­du u Austriji. Naravno da se ne zna ni gdo će biti novi savezni kancelar — iako Seba­stian Kurz od Narodne stran­ke/Lista Kurz ima najbolje šanse. Mnogi računaju sa čr­no-plavom koalicijom, a je i vrlo vjerojatna. Ali sigurno je moguća i črljeno-plava koalicija, ako se Kurz ne more uje­diniti sa Stracheom. A peljač Slobodarske stranke (FP) će imati jako visoke zahtjeve. Ukoliko će mu to Kurz kaniti i moći uslišiti je drugo pitanje, ali će morati dosta popustiti, da bi Strache s njim išao u koa­liciju.