Kakove zimske jupe nikada ne izlazu iz mode?

Sad je jasno: Jesen je ovde!  Zato ćemo se danas posvetiti jupam i bundam, ke ćedu nas do protulića tepliti kroz jesen i zimu. Iako od ljeta do ljeta moda minja svoje obraze, dobar kusić garderobe nikada nije zastaran. Jed­na od najisplativijih investicijov je kvali­tetna jupa. Uz ultrapopularne oversized modele su ljetos ose­bito trendi jupe inspirirane mu­škim stilom. One su vječni klasičari. Morebit u Vašem or­maru takovu jupu imate, sta­ru, ali ljetos će djelovati kot da je nova. Tako nam mnogi kusići oprave moru preživljavati iz se­zone u sezonu. Uzrok za takove klasičare je, da su jedn­o­stavni, da je moremo nositi za sve prilike i da odgovaraju svim modnim stilom i ukusom. Jupe muškoga kroja se osebito ističu u kombinaciji sa ženstvenimi haljami i suknjami. Iako su najpopularnije farbe jupov muškog kroja standardna bež farba, sura ili črna, mo­remo najti i modele u pastelni ili žarki toni.

Tagovi: 

Ste znali? - Zač se ženam umilja na čokolad?

Čokolad sadržava isto sred­stvo, ko produciraju mož­dja­ni dokle ćutimo ljubav. Supstancija se zove feniletilamin i ima ista svojstva svejedno, je li djeluje putem čokolada ili moždjanov. Fe­ni­letilamin uti­če na naše raspoloženje. Bro­j­na istraživanja su potvrdila, da je čokolad upravo zato ta­ko popularan i da se osebujno ženam umilja na njega. Zač upravo ženam?

Tagovi: 

Ov, ta, on

Mi imamo tri pokazne za­mjenice: za 1. lice ov, ova, ovo za 2. lice ta, to a za tre­to/treće lice on, ona, ono. Ako je ča blizu mene ili pe­r­šone ka govori, označujemo to s ovo (Ovo je stol. Posudi mi ovu knjigu.kod mene). Ako je ča blizu sugovornika, označujemo to s to (To je stol. Posudi mi tu knjigu.kod tebe).

U Sočiju potpisan Program suradnje u području kulture izmed Hrvatske i Rusije

Hrvatska Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek potpisala je u srijedu u Sočiju Program suradnje u području kulture izmed Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za razdoblje od 2017. do 2019. ljeta kojim se želji potaknuti suradnja institucijov dvih zemalj tr stvoriti formalni o­kvir za poticanje razvitka suradnje i razmjene u područji kulture i umjetnosti.

SOČI — Kako je priopćeno iz hrvatskoga Ministarstva kul­ture, potpisanim programom suradnje želji se potaknuti suradnja institucijov dvih zemalj s područja kulture i umjetnos­ti u sljedećem troljetnom razdoblju tr stvoriti formalni okvir kako bi se potaknuo razvitak suradnje i razmjene u podru­čji kulture, umjetnosti, kulturne bašćine, književnosti, izdava­čtva, arhivov, kinematografije i medijov ke pridonosu boljemu upoznavanju nacionalnih kulturov i uzajamnomu zbli­žavanju dvih zemalj.

Tagovi: 

Moremo se ponositi s našim hrvatskim folklornim ansamblom Kolo-Slavujem!

Petar Tyran

Gdo je ljubitelj, ili barem poštovatelj folklora i je bio subotu, 21. oktobra u Kugi u Velikom Borištofu, mogao se je uvjeriti da i mi gradišćanski Hrvati imamo nešto pokazati, imamo ne­što čim se moremo podičiti na vrhunskoj razini i čim se mo­remo ponositi i u konkurenciji i s vrhunskimi folklornimi ansambli iz Hrvatske odnosno i iz drugih zemalj: Prilikom kiritofa u Velikom Bo­rištofu na programu Kuge je stala repriza jubilarnoga pro­grama prilikom svečevanja 45-ljetnoga postojanja folkl­or­noga ansambla Kolo-Slavuj,  kao i 30-ljetnoga postojanja dičje folklorne grupe Piplići, ki je lani u novembru prikazan u južnogradišćanskom Pinkovcu a malo kašnje u ka­zališću Odeon u Beču.

Narodnjaki Niki Berlaković i Kristof Carić ćedu biti člani novoga Nacionalnoga vijeća

U četvrtak su konačno objavljeni završni rezultati izbo­rov u Nacionalno vijeće. Izbiorna komisija je pobrojila i prednosne glase. Tim je po­s­talo jasno, da ćedu iz Gra­diš­ća dva političari iz hrvatskih sel biti člani budućega Naci­o­nalnoga vijeća, i to di Niki Berlaković iz Šuševa i Kris­tof Carić iz Cogrštofa, oba­d­va su od Narodne stranke.

Izbori u Sloveniji — ide se u drugi krug, Borutu Pahoru 47 posto glasov

Izlazak glasačev na birališ­ća nedilju 22. oktobra je bio manji nego na predsjednički izbori 2012. ljeta. Prema ne­službeni privrimeni rezultati predsjedničkih izborov u Sl­o­veniji, ke je objavila Državna izborna komisija, po 98 po­s­to prebrojanih glasačkih lis­tićev aktualni predsjednik Slovenije Borut Pahor osvojio je 47,1 posto glasov, ali mu to nije dovoljno za pobje­du u prvom krugu i osvajanje drugog petljetnoga predsjed­ničkoga mandata kako su to predvidjale sve ankete.