Ov, ta, on

Mi imamo tri pokazne za­mjenice: za 1. lice ov, ova, ovo za 2. lice ta, to a za tre­to/treće lice on, ona, ono. Ako je ča blizu mene ili pe­r­šone ka govori, označujemo to s ovo (Ovo je stol. Posudi mi ovu knjigu.kod mene). Ako je ča blizu sugovornika, označujemo to s to (To je stol. Posudi mi tu knjigu.kod tebe).

Moremo se ponositi s našim hrvatskim folklornim ansamblom Kolo-Slavujem!

Petar Tyran

Gdo je ljubitelj, ili barem poštovatelj folklora i je bio subotu, 21. oktobra u Kugi u Velikom Borištofu, mogao se je uvjeriti da i mi gradišćanski Hrvati imamo nešto pokazati, imamo ne­što čim se moremo podičiti na vrhunskoj razini i čim se mo­remo ponositi i u konkurenciji i s vrhunskimi folklornimi ansambli iz Hrvatske odnosno i iz drugih zemalj: Prilikom kiritofa u Velikom Bo­rištofu na programu Kuge je stala repriza jubilarnoga pro­grama prilikom svečevanja 45-ljetnoga postojanja folkl­or­noga ansambla Kolo-Slavuj,  kao i 30-ljetnoga postojanja dičje folklorne grupe Piplići, ki je lani u novembru prikazan u južnogradišćanskom Pinkovcu a malo kašnje u ka­zališću Odeon u Beču.

U Sočiju potpisan Program suradnje u području kulture izmed Hrvatske i Rusije

Hrvatska Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek potpisala je u srijedu u Sočiju Program suradnje u području kulture izmed Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za razdoblje od 2017. do 2019. ljeta kojim se želji potaknuti suradnja institucijov dvih zemalj tr stvoriti formalni o­kvir za poticanje razvitka suradnje i razmjene u područji kulture i umjetnosti.

SOČI — Kako je priopćeno iz hrvatskoga Ministarstva kul­ture, potpisanim programom suradnje želji se potaknuti suradnja institucijov dvih zemalj s područja kulture i umjetnos­ti u sljedećem troljetnom razdoblju tr stvoriti formalni okvir kako bi se potaknuo razvitak suradnje i razmjene u podru­čji kulture, umjetnosti, kulturne bašćine, književnosti, izdava­čtva, arhivov, kinematografije i medijov ke pridonosu boljemu upoznavanju nacionalnih kulturov i uzajamnomu zbli­žavanju dvih zemalj.

Tagovi: 

Narodnjaki Niki Berlaković i Kristof Carić ćedu biti člani novoga Nacionalnoga vijeća

U četvrtak su konačno objavljeni završni rezultati izbo­rov u Nacionalno vijeće. Izbiorna komisija je pobrojila i prednosne glase. Tim je po­s­talo jasno, da ćedu iz Gra­diš­ća dva političari iz hrvatskih sel biti člani budućega Naci­o­nalnoga vijeća, i to di Niki Berlaković iz Šuševa i Kris­tof Carić iz Cogrštofa, oba­d­va su od Narodne stranke.

Izbori u Sloveniji — ide se u drugi krug, Borutu Pahoru 47 posto glasov

Izlazak glasačev na birališ­ća nedilju 22. oktobra je bio manji nego na predsjednički izbori 2012. ljeta. Prema ne­službeni privrimeni rezultati predsjedničkih izborov u Sl­o­veniji, ke je objavila Državna izborna komisija, po 98 po­s­to prebrojanih glasačkih lis­tićev aktualni predsjednik Slovenije Borut Pahor osvojio je 47,1 posto glasov, ali mu to nije dovoljno za pobje­du u prvom krugu i osvajanje drugog petljetnoga predsjed­ničkoga mandata kako su to predvidjale sve ankete.

Dobro došli/dobrodošli?

Ako kanimo koga pozdraviti, mu željimo dobrodošlicu. Rič dobrodošlica je po gramatičkoj kategoriji imenica i označava nimšku rič „Will­kommensgruß“, a deklinira/ sklanja se kao imenica že­n­skoga roda: On se je jako veselio dobrodošlici, s kom su ga presenetili njegovi prijatelji. Ona upravo piše dobrodošlicu, s kom kani pozdraviti svo­je nove susjede.

Ste znali? - Ča u našoj kupaoni djelaju srebrne ribice?

Srebrna ribica se zavlači u mr­ačna i vlažna mjesta u na­šem stanu. Ovim insektom je potriban škrob (Stärke) i cu­kor. Ali ne žeru samo našu hranu, pratež i naše knjige, nego isto tako oduševljeno i prašnjače (Hausstaubmilben) i plisu. Tako gledeć su one hasnovite živinice. Da bi se mogle pomnožavati, im je po­tribna vlaga i temperatura med 20 i 30 stupnjev.

Tagovi: