KUGA — Mla­di zimski koncert

Datum: 
ned, 12/04/2016 - 15:00

VELIKI BORIŠTOF — Nedilju, 4. 12. (15.00) — Mla­di zimski koncert

 

sudjeluju:

 

Chor der VS Horitschon, Chor der Nms Horitschon, Kuga Dičji zbor, Violinklasa Centralne mu­zičke škole Gornja Pulja Pasti­ccio, narašćajni ansambl Centralne mu­z. škole Open strings.

Bruji & Bališ

Datum: 
pon, 12/05/2016 - 21:00

BEČ (5. decembar)— Bruji & Bališ:

 

vrhunski rock-sastanak u be­čkom Chelsea;

 

petak, 5. XII. (21.00) Lerchenfelder Gürtel pod U-Bahnbögen 29-32; (12/15€).

Božićni koncert u Vincjetu

Datum: 
čet, 12/08/2016 - 16:30

VINCJET (8. decembar) — FG Skupčina poziva na Božićni koncert;

 

sudjeluju:

Tamburica i zbor Mali Borištof; naraštaj Skupčine; Tamburica Skupčina;

 

četvrtak, 8. XII. (16.30) u hodočasnoj crikvi;

 

po koncertu agapa pred crikvom.

KUGA — "Znan­stveni članki gradišćanskih Hr­vatov"

Datum: 
pet, 12/02/2016 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — Petak, 2. 12. (19.30) — Znan­stveni članki gradišćanskih Hr­vatov;

 

muzički okvir: Jam-trio, po­zdrav i moderacija Marko Zvo­narić, projekt predstavljaju Gerlinda Ste­rn-Pauer i Sarah Karall;

autorice: Silvija Bucolić, Lidija Novak, Ivan Rotter i Katarina Tyran;

 

promocija knjige: Rudolf de Cillia, sve­u­či­lišće Beč.

Centar.Advent.Sajam

Datum: 
sub, 12/03/2016 - 11:00

BEČ (3. i 4. decembar) — Centar.advent.sa­jam:

 

dojdite i najdite mirisnoga, sjajnoga toploga, šarenoga, žganoga, kuhanoga, pitkoga, pečenoga, u­godnoga, mekanoga, ukrasnoga, tradicionalnoga, napisanoga, na­crtanoga, slasnoga, kreativnoga, dušećega, duhovitoga, adventsk­o­ga, božićnoga;

 

subotu, 3. i nedilju, 4., XII. (11.00-20.00), u Hrvat­skom centru, 4., Schwindg. 14.

Hrvatski advent u Ugarskom Starom Gradu

Datum: 
sub, 12/03/2016 - 15:30

UGARSKI STARI GRAD (3. decembar) — Hrvatski advent;

 

n­a­stupaju:

dica čuvarnice Bizonje, Jačkarni zbor Mali Dunaj (Kemlja), Bizonjski tamburaši, Kud Konoplje (Kemlja), starogradski tamburaši Trzalica, Muško jačka­r­no društvo Hrvatski Jandrof;

 

su­botu, 3. XII. (15.30) u dvorani Fehér ló (u Bijelom Risljinu).

Centar.Advent.Sajam

Datum: 
ned, 12/04/2016 - 11:00

BEČ (3. i 4. decembar) — Centar.advent.sa­jam:

 

dojdite i najdite mirisnoga, sjajnoga toploga, šarenoga, žganoga, kuhanoga, pitkoga, pečenoga, u­godnoga, mekanoga, ukrasnoga, tradicionalnoga, napisanoga, na­crtanoga, slasnoga, kreativnoga, dušećega, duhovitoga, adventsk­o­ga, božićnoga;

 

subotu, 3. i nedilju, 4., XII. (11.00-20.00), u Hrvat­skom centru, 4., Schwindg. 14.

Ste znali? — O povijesti zakip­ljenoga?

Prvi božićni sajmi su jur otvo­rili. Duha aromatičnoga zakip­ljenoga vina se zdiže u zrak adventskoga časa. Sta­kaoce zakipljenoga vina još nijedn­o­mu nije škodilo, upravo kad se prijatelji sku­pa družu! Du­ha zakipljenoga s cimetom, klinčaci, kar­damomom i ora­n­džami ma­gič­no privlačuje sva­koga, ki se šeće po božićnom sajmu.

Tagovi: