Centar.Advent.Sajam

Datum: 
ned, 12/04/2016 - 11:00

BEČ (3. i 4. decembar) — Centar.advent.sa­jam:

 

dojdite i najdite mirisnoga, sjajnoga toploga, šarenoga, žganoga, kuhanoga, pitkoga, pečenoga, u­godnoga, mekanoga, ukrasnoga, tradicionalnoga, napisanoga, na­crtanoga, slasnoga, kreativnoga, dušećega, duhovitoga, adventsk­o­ga, božićnoga;

 

subotu, 3. i nedilju, 4., XII. (11.00-20.00), u Hrvat­skom centru, 4., Schwindg. 14.

Centar.Advent.Sajam

Datum: 
sub, 12/03/2016 - 11:00

BEČ (3. i 4. decembar) — Centar.advent.sa­jam:

 

dojdite i najdite mirisnoga, sjajnoga toploga, šarenoga, žganoga, kuhanoga, pitkoga, pečenoga, u­godnoga, mekanoga, ukrasnoga, tradicionalnoga, napisanoga, na­crtanoga, slasnoga, kreativnoga, dušećega, duhovitoga, adventsk­o­ga, božićnoga;

 

subotu, 3. i nedilju, 4., XII. (11.00-20.00), u Hrvat­skom centru, 4., Schwindg. 14.

Hrvatski advent u Ugarskom Starom Gradu

Datum: 
sub, 12/03/2016 - 15:30

UGARSKI STARI GRAD (3. decembar) — Hrvatski advent;

 

n­a­stupaju:

dica čuvarnice Bizonje, Jačkarni zbor Mali Dunaj (Kemlja), Bizonjski tamburaši, Kud Konoplje (Kemlja), starogradski tamburaši Trzalica, Muško jačka­r­no društvo Hrvatski Jandrof;

 

su­botu, 3. XII. (15.30) u dvorani Fehér ló (u Bijelom Risljinu).

Blagoslavljanje orgulj u Celindofu

Datum: 
čet, 12/08/2016 - 09:45

CELINDOF (8. decembar) — Blagoslavljanje orgulj na svetak Neuskrunjenoga prijeće BDM;

 

četvrtak, 8. XII. u crikvi:

09.45 primanje i pozdrav biškupa Živkovića;

10.00 blagoslivljanje i svetačna maša;

muzički oblikuje Jačkarni krug Celindof, Mu­ški zbor;

 

po maši agapa u staroj ško­li: oblikuje Tamburica Celindof.

U Beču predstavljen turistički klas­ter Slavonije — sve ča Slavonija ima

„Regija Slavonija“, naziv je promotivnog skupa, održan­o­ga u četvrtak u hrvatskom restoranu „Ragusa“ u Beču, na kom je predstavljen turis­tički klaster Slavonije, sve ča Slavonija nudi austrijskom tržištu. Riječ je o priro­d­ni lipota, bogatoj kulturno-povijesnoj bašćini, i turisti­čkoj, posebno eno-gastrono­m­skoj ponudi Slavonije, tr sportski i rekreacijski sadr­žaji.

Tagovi: