Prezentacija 70. a tim jubilarnoga Hrvatskoga bala u Be­ču

Datum: 
sri, 11/23/2016 - 20:00

BEČ (23. novembar) — Prezentacija 70. a tim jubilarnoga Hrvatskoga bala u Be­ču, balskoga vina za 2017. »Hrvat­ska Graševina« vinarije Remuševi dvori (obitelj Jakšić iz Uzlopa);

muzički okvir Hanes Lasaković-trio s muzikom od pred 70 ljet:

 

srijedu, 23. XI. (20.00) u Hrvat­skom centru, Schwindgasse 14.

6. Svetak mladoga vina

Datum: 
sub, 11/19/2016 - 14:00

DEVINSKO NOVO SELO (19. novembar) — 6. Svetak mladoga vina

ljetos su na izbor vina iz Slovačke, ugarskoga i austri­j­skoga dijela Gradišća, Slovenije i Hrvatske; muzička pratnja tamburaši Črip;

 

subotu, 19. XI. (14-21-00 u farskoj pivnici;

Istrijská ulica 4; u 18.00 posebna prezen­tacija vin iz Slovenije.

Ste znali? - Staklo postoji,  ko se ne zlomi

Japanski znanstveniki su izumili staklo, ko se ne da razbi­ti. Na priliku se od cigle, ku hitimo na nje, neće zlomiti. Ne moremo je zlaka ni zgr­ba­stati. Odgovorna za to je mj­e­ra, ku znanstveniki zovu mo­dul elastičnosti. Novo staklo sadržava aluminijski oksid, ki je poznat po svojoj čvrstoći. Aluminijski oksidi su drugi po čvrstoći, veljek po dijamanti. Odre­djena fela tih aluminij­skih oksidov su alumine. Ke­mi­čari su aluminu pravoda  zdavno pokusili spojiti sa sta­klom, ali se ona tako pravo nije pomišala s njim.

Tagovi: