Složene kratice

Za složene kratice smo u 38. nastavku naše jezične serije ustanovili, da su sastavljene od prvih slov ili slogov svake riči jednoga izraza koga pokraćuju. 

Velikimi slovami pišemo obično kratice za zemlje ili društva ali i kratice imen poznatih osob: VB (Veliki Borištof) MIM (Mlada inicijativa Mjenovo), HAK (Hrvat­ski akademski klub), SAD (Sjedinjene Amerikanske Dr­žave), ZIGH (Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov), MMM (Mate Meršić Miloradić), AB (Augustin Blazović), AŠ (Ana Šoretić)

Kod Ðakova otkriven spomenik suživotu Nimcev i Hrvatov — protirani po 1945.

Nimci su do potkraj II. svit. boja činili 1/3 stanovničtva Satnice, a počeli su je napu­š­ćati 1944., ods. 1945. U Satnici Ðakovačkoj 13. 11. je otkriven spomenik u obliku otvorene knjige, u znak spominjanja na razdoblje ka­da su onde živili i Nimci ki su prije II. svit. boja onde, danas općinskom središću, činili 1/3 stanovničtva.

ÐAKOVO — Izmed 1944., i 1945. Nimci sprva su odlazili dobrovoljno, a kasnije su pr­o­tirivani pred novom, parti­za­n­skom vlašću. Satnicu Ðakova­čku i okolno područje Nimci su počeli naseljavati početkom 19. stoljeća. Tada je to bilo z­a­pušćeno poljoprivredno zemljišće i vridno nimško stanovničtvo je na toj zemlji vidilo svoju budućnost o čemu su g­o­vorili načelnik Općine Satnice Ðakovačke Željko Šimić, Niko­la Mak u ime Nimške narodnosne zajednice — Zemaljske udruge podunajskih Švabov iz Osijeka tr savjetnik za kulturu nimškoga Veleposlanstva u Zagrebu Arne Hartig i drugi. Otkrivanje spomenika na mje­snom cimitoru organizirali su Općina Satnica Ðakovačka i Nimška narodnosna zajednica — Zemaljska udruga podunaj­skih Švabov u Osijeku. Autor spomen-obilježja je Predrag Rechner.

Gdo se u Austriji navodno zalaže za narodne grupe i kakovi su rezultati?

Petar Tyran

Ne da ne bi ionako znali. Ali svenek i nanović po­litičarom dajemo šansu da bi nam pokazali svoju do­b­ru volju pak da bi ipak ne­što postigli u korist narodnih grup u Austriji. Svih šest autohtonih, dakle starosjedila­čkih narodnih grup u Austriji imaju dva velike logore, tabo­re, ki za sebe reklamiraju zastupničtvo narodnih grup. Na jednu stranu samoimenovano i po milosti Saveznoga kanc­e­larstva agirajuće predsjedni­čtvo predsjednikov svih šest Narodnosnih savjetov (češki, hrvatski, slovački, slovenski, madjarski i romski) — a na drugu stranu Centar austrij­skih narodnih grup (Can), ki po svojoj milosti i uz potporu u njemu zastupanih na­rodnosnih organiza­cijov svojim putem i svojim angažma­nom kani dojti do cilja.

Prezentacija 70. a tim jubilarnoga Hrvatskoga bala u Be­ču

Datum: 
sri, 11/23/2016 - 20:00

BEČ (23. novembar) — Prezentacija 70. a tim jubilarnoga Hrvatskoga bala u Be­ču, balskoga vina za 2017. »Hrvat­ska Graševina« vinarije Remuševi dvori (obitelj Jakšić iz Uzlopa);

muzički okvir Hanes Lasaković-trio s muzikom od pred 70 ljet:

 

srijedu, 23. XI. (20.00) u Hrvat­skom centru, Schwindgasse 14.