Mudar je on, ki dvoji u sve!

Mudar človik je on, ki zna ča je najvažnije u žitku i kako realizirati to. Mudar človik se zna organizirati. On zna, kako planirati cilje i kako doj­ti ostvariti sebe. Mudar človik je on, ki zna, ka­ko aktivirati inteligenciju. On zna uspostaviti ravnotežu med vlaš­ćimi interesi i inter­esi drugih ljudi. Mudar človik je on, ki je fleksibilan i se zna prilagoditi novim uvje­tom i po potriboći preminiti svoje postupke, da bi ostvario optimalne rezultate. Mu­dar človik je on, ki probleme gleda s distance, tako da mo­re ostati miran pri nje­vom rješava­nju. Mudar človik je on, ki ne zdvoji i još i u negativnom zna izvući ne­što pozitivnoga.

Tagovi: 

Ste znali? - Nešto o „legendarnoj“ jabuki

Jabuka se spominja u mitologija mnogih narodov. Tako nam poznati grčki mit govori, da je grčka božica svadje, Eris, bila srdita, kad jednoč nije bila pozvana na pir. Da se fanti, je med svatove hitila zlatu jabuku s natpisom Naj­lip­šoj. Tri najmoćnije božice Olimpa, Hera, Afrodita i Atena, se nisu mogle ujedinati, ka je najlipša. Prosile su trojanskoga princa Parisa, da on odluči. Afrodita je Parisu pomuče obećala najlipšu že­nu na svitu, Helenu iz Šparte, ako ju proglasi kot najli­p­šu. Tako se je i dogodilo. Pa­ris je Helenu ukrao špartan­skomu kralju Menelaju, čim je izbusnuo Trojanski boj.

Tagovi: 

Složene kratice

Za složene kratice smo u 38. nastavku naše jezične serije ustanovili, da su sastavljene od prvih slov ili slogov svake riči jednoga izraza koga pokraćuju. 

Velikimi slovami pišemo obično kratice za zemlje ili društva ali i kratice imen poznatih osob: VB (Veliki Borištof) MIM (Mlada inicijativa Mjenovo), HAK (Hrvat­ski akademski klub), SAD (Sjedinjene Amerikanske Dr­žave), ZIGH (Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov), MMM (Mate Meršić Miloradić), AB (Augustin Blazović), AŠ (Ana Šoretić)

Kod Ðakova otkriven spomenik suživotu Nimcev i Hrvatov — protirani po 1945.

Nimci su do potkraj II. svit. boja činili 1/3 stanovničtva Satnice, a počeli su je napu­š­ćati 1944., ods. 1945. U Satnici Ðakovačkoj 13. 11. je otkriven spomenik u obliku otvorene knjige, u znak spominjanja na razdoblje ka­da su onde živili i Nimci ki su prije II. svit. boja onde, danas općinskom središću, činili 1/3 stanovničtva.

ÐAKOVO — Izmed 1944., i 1945. Nimci sprva su odlazili dobrovoljno, a kasnije su pr­o­tirivani pred novom, parti­za­n­skom vlašću. Satnicu Ðakova­čku i okolno područje Nimci su počeli naseljavati početkom 19. stoljeća. Tada je to bilo z­a­pušćeno poljoprivredno zemljišće i vridno nimško stanovničtvo je na toj zemlji vidilo svoju budućnost o čemu su g­o­vorili načelnik Općine Satnice Ðakovačke Željko Šimić, Niko­la Mak u ime Nimške narodnosne zajednice — Zemaljske udruge podunajskih Švabov iz Osijeka tr savjetnik za kulturu nimškoga Veleposlanstva u Zagrebu Arne Hartig i drugi. Otkrivanje spomenika na mje­snom cimitoru organizirali su Općina Satnica Ðakovačka i Nimška narodnosna zajednica — Zemaljska udruga podunaj­skih Švabov u Osijeku. Autor spomen-obilježja je Predrag Rechner.

„Pobuna u SAD-u“ — Tisući na ulica prosvjedovalo zbog Trumpove pobjede

Donald Trump je izabran za američkoga predsjednika! Tri­jumfirao je u svi ključni dr­žava i šokirao demokrate. B. Obama mu čestitao na pobjedi. Hillary Clinton nije odr­žala govor. Nazvala je Tr­u­m­pa, mu športski čestitala i pozvala da proglasi pobjedu. Tisuće prosvjednikov, demo­n­strantov okupile su se 9. novembra na ulica gradov po cijelom Sad-u kako bi pro­svjedovale protiv neočekivane pobjede republikanca D­o­nalda Trumpa na predsjednički izbori, osudjujući njegovu kontroverznu retoriku protiv imigrantov, muslimanov i drugih skupin, a pred svim i protiv Meksikancev.

Tagovi: 

Gdo se u Austriji navodno zalaže za narodne grupe i kakovi su rezultati?

Petar Tyran

Ne da ne bi ionako znali. Ali svenek i nanović po­litičarom dajemo šansu da bi nam pokazali svoju do­b­ru volju pak da bi ipak ne­što postigli u korist narodnih grup u Austriji. Svih šest autohtonih, dakle starosjedila­čkih narodnih grup u Austriji imaju dva velike logore, tabo­re, ki za sebe reklamiraju zastupničtvo narodnih grup. Na jednu stranu samoimenovano i po milosti Saveznoga kanc­e­larstva agirajuće predsjedni­čtvo predsjednikov svih šest Narodnosnih savjetov (češki, hrvatski, slovački, slovenski, madjarski i romski) — a na drugu stranu Centar austrij­skih narodnih grup (Can), ki po svojoj milosti i uz potporu u njemu zastupanih na­rodnosnih organiza­cijov svojim putem i svojim angažma­nom kani dojti do cilja.