U Austriji do kraja oktobra o. lj. primljeno već od 30.000 zahtjevov za azil!

BEČ — Austrija je do kraja oktobra prihvatila 30.356 za­htjevov za azil, pokazuju broj­ke Ministarstva unutrašnjih poslov. Ukupno je, u ovom lje­tu, predato 37.256 zahtjevov, od kih je 15.576 jur odbijeno, a 21.680 slučajev prihvaćeno u proceduru, kim se dodaje da­ljih 8.676 molbov ke su još iz prošloga ljeta.

Ukoliko se situacija oko dolaska tražiocev azila razvija i dalje linearno austrijske vlasti ne očekuju da će biti presko­č­e­na od vlade utvrdjena godišnja gornja granica za prijem zah­tjevov za azil od 37.500.

Jak mah prema desnici se opaža po cijelom svitu — a ča će biti u Austriji?

Petar Tyran

Evo, pred nami stoju opet izbori, oni za državnoga predsjednika Austrije (ženska kandidatica je jur is­pala u prvom kolu) nedilju, 4. decembra. Iako, naravno, još ništ nije odlučeno, puno toga pokazuje na to da se i u Austriji puno toga kreće pre­ma desnici, pred svim i do­b­ri dijeli navodne livice, ka je u povijesti, pred svim i u au­s­trijskoj prošlosti uvijek bila jako sk­lona i desnici — ako je išlo na gusto, ako su časi bili teški i čemerni i kada je narod vikao za jakom rukom.

Prezentacija nove knjige Ane Šoretić

Datum: 
ned, 11/27/2016 - 15:00

Najnovija knjiga Ane Šoretić prezentacija po različni seli:

 

— Petak, 25. novembra (19.00) u Melindofu, knjižnica, Hauptstraße 7.
— Nedilju, 27. nov. (15.00) u Kugi u V. Borištofu, Park ulica 3, svira Blue Danube Orkestar.
— Petak, 2. decembar (18.00) u Trajštofu u Staroj gmajni uz fa­rof; čitanje uz čaj i kavu.
— Subotu, 17. decembra (17.00) u Prisiki, Muzej, Hunyadi ut. 19.

Prezentacija nove knjige Ane Šoretić

Datum: 
pet, 11/25/2016 - 19:00

Najnovija knjiga Ane Šoretić prezentacija po različni seli:

 

— Petak, 25. novembra (19.00) u Melindofu, knjižnica, Hauptstraße 7.
— Nedilju, 27. nov. (15.00) u Kugi u V. Borištofu, Park ulica 3, svira Blue Danube Orkestar.
— Petak, 2. decembar (18.00) u Trajštofu u Staroj gmajni uz fa­rof; čitanje uz čaj i kavu.
— Subotu, 17. decembra (17.00) u Prisiki, Muzej, Hunyadi ut. 19.

Bo­žićni koncert u Kursalonu

Datum: 
pon, 12/05/2016 - 19:00

BEČ (5. decembar) — Velepo­slanstvo RH, Austrijsko-hrvatsko društvo, Hkd Napredak i Matica Hrvatska skupa pozivaju na

 

Bo­žićni koncert:

Marija Vidović (sopran), Vienna Strings i Zbor Grada Prelog;

 

potom prijem.

 

Wr. Kursalon, Johannesgasse 33.