Koncert zbora Otvorena srca s posebnim i klasičnim touchom u Centru

Zbor gradišćanskih Hrvatov u Beču Otvorena srca otkada s njim ravna, ga vježba i dirigira Josip Terze (Giuse­ppe Terza) je podignuo svoj umjetnički zahtjev i je uza to i proširio svoj sastav pjevač­ic i pjevačev. U prosjeku 25 je članov, ki pjevaju u ovom zbo­ru i ki redovito svaki pandi­ljak vježbaju u prostorija Hr­vatskoga centra u Schwindgasse 14. Predsjednik zbora Otvorena srca je Rudi Farkas rodom iz Fileža. Svoj ljeto­šnji protulićni koncert je ov zbor dao pandiljak, 20. jun­i­ja u prepunoj dvorani u Hrvatskom ce­ntru. Uz hrvatske narodne i Dalmacije i Gradišća je J. Ter­ze sa zbo­rom zavježbao i kla­­sični program, ki su uz pjeva­če izveli Guda­čki kvartet (R. Wagner konvezatorij), me­z­z­o­spran Eya Do­ris May i Ni­k­o­la Šimunović.

Tagovi: 

Ste znali? - Lak za nokte more prepričiti, da nas grize ubod komara

Je li komarice uba­daju već žene ili ipak već muže, to ne znamo. Svoje žrtve si na sv­a­ki način najdu na temelju du­he, izdahnutoga ugljičnoga dioksida i supstancijov, ke pro­ducira pot. Većina ljudi sko­ro ni ne ćuti ubod komara. Stoprv kasnije na mjestu ubo­da počne svrbiti. Koža na­sta­ne črljena i za­teče. Osjetljivi ljudi moru imati i teže poslje­dice. Ka­da­koč otvrdne još i tkivo (Gewebe).

Tagovi: 

Ribajmo si prste jedne ruke prsti druge ruke!

Našimi rukami praktično sve badamo. Rukujemo se, dr­žimo pineze, grabimo za kvake i rukohvati u autobusi. Na ruka človika, ki ima proliv, a nije si operao ru­ke, potom kad je bio na po­tripčini, la­ko moru ostati mikroorganizmi. Ti mi­kroorganiz­mi moru do­spiti na sve površine, ke ta človik pobadne — na ruka peršone, s kom se je rukovao, na tastaturi kompjutora, na rukohvatu u autobusu.

Tagovi: 

Beč na noga: Protest Turkov protiv puča

Oko 4.000 ljudi demonstriralo je noću od 15. na 16. ju­lija u Beču ispred amb­a­sade Turske protestujući protiv p­okušaja puča u toj zemlji. 

BEČ — Pristalice turskoga predsjednika Tayyipa Erdoğana okupili su se (nenajavljeno), n­ajprije u manji grupa, po p­o­­no­ći ispred zgrade veleposlanstva Turske na Prinz Eugenstrasse, odakle je povorka kre­nula k tr­gu Stephansplatz. Njev broj ne­pre­sta­no je rastao i dosti­gao je oko 4.000.

„Austrija nije mjesto za peljanje turske politike“

Austrijski političari su se distancirali od demonstracijov Tur­kov 

BEČ — Peljajući političari iz svih partijov Austrije distan­cirali su se od demonstracijov podrške turskomu predsjedniku Recepu Tajipu Erdoganu, ke su održane u Beču i drugi gradi Austrije. Kancelar Christian Kern (SPÖ) istakao je da te demo­n­stra­cije izazivaju nelagodnost, a vicekancelar Reinhold Mitter­leh­ner zatražio je lojalnost od sugradjanov turskoga porijekla. „Ćutim nelagodnost kada vidim kako se radi o politički i vjerski motivi“, naglasio je Kern u izjavi ORF-u. On je istakao da u Austriji nisu navikli na tako ča i da takove demonstracije ne odgovaraju političkoj kulturi te zemlje. Mitterlehner (ÖVP) je prik Facebooka pozvao gradjane turskoga porijekla na lojalnost i veće poštovanje prema Austriji, zemlji prijema. „Nimam razumivanja za uvoženje političkih konfliktov iz inozemstva. U Austriji ne prihvaćamo paralelna društva.“

Šleperi-krijumčari i izbiglice u Srbiji

Srbijanska policija je otkrila 78 ilegalnih migrantov, uh­i­ćeno je šest osumnjičenih krijumčarov — „To je obram­ba granic!“

BEOGRAD — Srbijanska po­licija otkrila je u utorak, 19. ju­lija u Zaječaru na istoku Srbije 78 ilegalnih migrantov i uhitila šest osob osumnjičenih za krijumčarenje ljudi, priopćilo je ministarstvo unutarnjih po­slov.

Tagovi: 

Ste znali? - Je potribno tuširati se svaki dan?

O tom, koliko puti u tajednu se neka tuširamo, su mišlje­nja različna. Odvisno od tipa ko­že je morebit dobro tuširati se svaki dan, ali gdo ima osjet­ljivu kožu, onomu se to ne preporučuje. Istra­živanje lanj­skoga ljeta je pokazalo, da se četire od pet žen ne tuširaju svaki dan, a tretina more i tri dni izdržati prez pranja, veli istraživanje Manchesterskoga Univerziteta u Edinburghu.

Tagovi: 

Od televizije do tigra i Taj Mahala nije daleko

Većina ljudi ne vjeruje, da televizija pravi magnet. St­o­prv kad na večer nije struje ili kad se pokvari televizor, vidu u koj mjeri je televizija nasta­la kotrig obitelji i prijatelj sa­m­ca. Uz televiziju se zabav­ljamo, informiramo, a u poslidnje vri­me boomom reality TV-a s komotnoga kauča gledamo ljude, čiji žitak nam se čini čuda gorji nego vlaš­ći. Ali je do­bro, da televizija kontro­lira naš žitak i nam nastaje prioritet? Moramo dnevno ili tajedno konzumirati odredjenu dozu, da nam ne bi ča falilo?

Tagovi: 

Tradicionalno shodišće Pe­ruškoj Mariji

Datum: 
ned, 08/07/2016 - 10:00

ŽIDAN (7. august) — Vjero­op­ćina Židan i Hrvatsko vjersko ka­toličansko društvo mladine poziva na tradicionalno shodišće Pe­ruškoj Mariji na svetak Snižne Marije;

 

nedilju, 7. VIII. dvojezična hrv.-madj. sv. maša (10.00) gl. celebrant biškupski namjesnik Lájos Németh, koncelebriraju Štefan Dumović i dr. Anton Ko­lić;

 

agapa (12.00) i zatvaranje tabora (13.00) (ako je godinasto sv. maša je u farskoj cvrikvi).