Koncert zbora Otvorena srca s posebnim i klasičnim touchom u Centru

Zbor gradišćanskih Hrvatov u Beču Otvorena srca otkada s njim ravna, ga vježba i dirigira Josip Terze (Giuse­ppe Terza) je podignuo svoj umjetnički zahtjev i je uza to i proširio svoj sastav pjevač­ic i pjevačev. U prosjeku 25 je članov, ki pjevaju u ovom zbo­ru i ki redovito svaki pandi­ljak vježbaju u prostorija Hr­vatskoga centra u Schwindgasse 14. Predsjednik zbora Otvorena srca je Rudi Farkas rodom iz Fileža. Svoj ljeto­šnji protulićni koncert je ov zbor dao pandiljak, 20. jun­i­ja u prepunoj dvorani u Hrvatskom ce­ntru. Uz hrvatske narodne i Dalmacije i Gradišća je J. Ter­ze sa zbo­rom zavježbao i kla­­sični program, ki su uz pjeva­če izveli Guda­čki kvartet (R. Wagner konvezatorij), me­z­z­o­spran Eya Do­ris May i Ni­k­o­la Šimunović.

Tagovi: 

Šleperi-krijumčari i izbiglice u Srbiji

Srbijanska policija je otkrila 78 ilegalnih migrantov, uh­i­ćeno je šest osumnjičenih krijumčarov — „To je obram­ba granic!“

BEOGRAD — Srbijanska po­licija otkrila je u utorak, 19. ju­lija u Zaječaru na istoku Srbije 78 ilegalnih migrantov i uhitila šest osob osumnjičenih za krijumčarenje ljudi, priopćilo je ministarstvo unutarnjih po­slov.

Tagovi: 

Tradicionalno shodišće Pe­ruškoj Mariji

Datum: 
ned, 08/07/2016 - 10:00

ŽIDAN (7. august) — Vjero­op­ćina Židan i Hrvatsko vjersko ka­toličansko društvo mladine poziva na tradicionalno shodišće Pe­ruškoj Mariji na svetak Snižne Marije;

 

nedilju, 7. VIII. dvojezična hrv.-madj. sv. maša (10.00) gl. celebrant biškupski namjesnik Lájos Németh, koncelebriraju Štefan Dumović i dr. Anton Ko­lić;

 

agapa (12.00) i zatvaranje tabora (13.00) (ako je godinasto sv. maša je u farskoj cvrikvi).

»Jedermann« na pozornici u Pandrofu

Datum: 
sub, 07/23/2016 - 20:00

PANDROF — Theater Sommer Pandrof 2016 na placi pred crikvom u Pandrofu.

Ljetos predstavljaju poznatu igru »Jedermann« Huga von Hoffmansthala, a uz ostale igraju i Barbara Karlić i Georg Kustrić.

 

Daljnje predstave su sv­a­ki četvrtak, petak i subotu (svenek u 20.00) i po nedilje (18.00) tel. 02166/22772