Primarne oznake

Datum:

30/07/2016 - 20:30

MJENOVO — Mlada inicijativa Mjenovo poziva na hrvatski mju­zikl »Kralj je gol« kompozitora Alfija Kabilja i libretista Milana Grgića;

farski vrt;

predstave su:

— subotu, 23. VII. (20.30)
— petak, 29. VII. (20.30)
— subotu, 30. VII. (20.30)