»Jedermann« na pozornici u Pandrofu

Datum: 
sub, 07/23/2016 - 20:00

PANDROF — Theater Sommer Pandrof 2016 na placi pred crikvom u Pandrofu.

Ljetos predstavljaju poznatu igru »Jedermann« Huga von Hoffmansthala, a uz ostale igraju i Barbara Karlić i Georg Kustrić.

 

Daljnje predstave su sv­a­ki četvrtak, petak i subotu (svenek u 20.00) i po nedilje (18.00) tel. 02166/22772

Mat i kćer - Mali jezični savjeti

U zadnjem broju smo se bavili imenicami ženskoga ro­da, ke u Nsg ne završavaju na –a, nego na suglasnik/ konsonant — starost, narav, vist, momčad… — i ke se dekliniraju po 3. deklinaciji, ku nazivamo i i-deklinacijom. Denas ćemo deklinirati jed­nu rič ove vrsti kao „pars pro toto“: Jednina: N ljubav, G ljubavi, D ljubavi, A ljubav, V ljubavi, L ljubavi, I ljubavlju/ ljubavom. Množina: N ljubavi, G ljubavi, D ljubavam, A ljubavi, V ljubavi, L ljubavi, I ljubavi. Npr: Prva ljubav je naj­sladja i zato se ljudi rado spomenu svoje prve ljubavi. Prez ljubavi človičanstvo ne mo­re pre­živiti. Divim se vašoj velikoj ljubavi, ka jur dura 50 ljet. O roditeljskoj ljubavi se sada ne ka­nim pominati.

1. Kaštelski koncert u dvoru fileškoga kaštela

Datum: 
ned, 08/14/2016 - 17:00

FILEŽ (14. august) — Literarno i kulturno društvo Filež poziva na 1. Kaštelski koncert u dvoru fileškoga kaštela;

 

na raznolikom programu stoju:

— narodna glazba: Mišoviti zbor Filež, Ženska klapa Pujanke, Muška klapa Pinkovac;

— klasična glazba: solisti sopran Li­za Schreiber-Rombach, mezosopran Klaudija Fellinger, tenor Lu­ka Gudelj i