Primarne oznake

Datum:

07/08/2016 - 10:00

ŽIDAN (7. august) — Vjero­op­ćina Židan i Hrvatsko vjersko ka­toličansko društvo mladine poziva na tradicionalno shodišće Pe­ruškoj Mariji na svetak Snižne Marije;

 

nedilju, 7. VIII. dvojezična hrv.-madj. sv. maša (10.00) gl. celebrant biškupski namjesnik Lájos Németh, koncelebriraju Štefan Dumović i dr. Anton Ko­lić;

 

agapa (12.00) i zatvaranje tabora (13.00) (ako je godinasto sv. maša je u farskoj cvrikvi).