Kako vožnja autom do ljetne destinacije more biti ugodna?

Svako ljeto se brojni turisti iz cijele Europe autom otpravu na putovanje do svojih najdražih ljetnih destinacijov. Lani su se cestov­nim putem u inozemstvo od­vezli 42% Europejcev. Od njih je 65% pu­tovalo autom ili drugim motornim vozilom. Da su pu­tovanja ljeti ri­zik, kažu is­pi­tivanja.

Skoro tretina kvarov i tehničkih pro­blemov s auti se dogadja na putu pre­ma ci­lju. Poznata je i činjenica, da se većina prometnih nesrić dogodi u tepli ljetni miseci, ar vozači ljeti manje gledaju na sigurnost u cestovnom prometu nego zimi.

Tagovi: 

4. festival »Dobrodošli« u Požunu

Datum: 
sub, 07/16/2016 - 17:00

POŽUN (16. juli) — Hrvatski kulturni savez u slovačkoj pod po­kroviteljstvom Veleposlanstva Re­publike Hrvatske u Slovačkoj po­ziva na 4. festival »Dobrodošli« na Hviezdoslavovom námestu u ce­n­tru grada;

 

subota, 16. VII. (17.00)

 

Kulturni program:

Hatsko kolo Novo Selo (A) Koljnofski tamburaši (H), Folklorno društvo Grb­arčieta (SK), Folklorno društvo Ljuljanka (SK), Tamburica Ko­njic (SK), Gajdaš i Folklorno dru­štvo Črip (SK), Tamburaši Ču­novski bećari (SK), Muško jačka­r­no društvo-Hrvatski Jan­drof (SK).

Pri Konferencija o manjinskom školstvu u Beču su sudjelovali i Hrvati i Slovenci

Prošli tajedan su u Beču u Ministarstvu za obrazovanje održali četvrtu po redu konferenciju o manjinskom ško­l­stvu, pri čemu su sudjelovali zastupniki Ministarstva, Zemaljskih školskih savjetov iz Gradišća i Koruške kao i zastupniki društav ovih dvih n­a­rodnih grup i Romov. Cilj je ovih konferencijov da služu pred svim skupnomu dijalogu, razmjeni i diskusiji.