Slijedeći ili sljedeći - Mali jezični savjeti

Obično se mi u pitanju pravopisa pridržavamo našega rječnika, no ovput moramo načinjiti iznimku, jer i prvi i drugi izraz je ispravan, ovisno o smislu.

Slijedeći je glagolski prilog sadašnji, koga po latinsku na­zivamo „Gerundium I“ ili „Adverbialpartizip“. U na­šem slučaju bi prijevod glasio „folgend“. Primjeri: Slijedeći Jezuša su apoštoli pr­o­putovali cijelu Palestinu. ( > apoštoli su slijedili Jezuša; išli su po njegovi slijedi). Došli su do plaže slijedeći ma­lu stazicu, ka je peljala kroz gu­stu šumu/lozu. (> oni su slijedili stazicu).

Gdo kani zmlijedniti, prvo mora dost piti!

Voda je sastavni dio človi­č­jega organizma. Ako ne pijemo dost vode, se u našem tijelu počnu dogadjati neobične pro­mjene, ke nam škodu. Kad je vani vrućina od 30 Celzijevih st­u­­­pnjev i kad je ta­ko sparno, da ne mo­re­mo normalno od­sa­pati, najvolimo po­se­ći za stak­lom vo­de ili so­ka s mnogo le­da, da bi se ohla­di­li. Ali znan­stveniki opo­minjaju na to, da hladna voda tijelu tako brzo ne daje vlagu. Zato bi po vr­u­­ćini tribali piti vodu ili soke sobne temperature. Nje organizam brže apsorbira. Gdo pije ledene piliše, se more nazimiti premda je vani vruće. Piti vodu sob­ne temperature poboljšava probavu po objedu.

Tagovi: 

Ste znali? - Još samo misec dan do olimpij­skih igar!

XXX. Olimpijske igre su bile u Londonu 2012. ljeta. XXXI. Igre održat ćedu se u Rio de Janeiru u Braziliji. Bit ćedu svetačno otvorene 5. augus­tuša, a zatvorene 21. augus­tuša. I paraolimpijske igre će­du se održati onde, malo ka­s­nije, i to od 7. do 18. septem­bra ovoga ljeta.

Olimpijske igre potiču iz antičke Grčke i su se održavale na diku boga Zeusa. Danas su te Igre medjuna­rod­na naticanja u mnogo­brojni šport­ski disciplina, ljetos po prvi put u golfu i rugbyju. Olimpij­ske igre se održavaju svako četvrto lje­to. Vrime med pr­o­šlimi i budućimi Igrami zovemo Olimpijada. Starim Gr­kom su periode olimpijadov služile kot metoda za broje­nje ljet.

Tagovi: 

27. bicikla­nje kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća

Datum: 
ned, 07/10/2016 - 08:30

SRIDNJE GRADIŠ­ĆE (10. juli) — 27. bicikla­nje kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća;

 

nedilju 10. VII. štart je u svakom selu m­o­guć (od 8.30 do 12.00) štacije su otprte do 14.00;

za prinos od 7 € se dostaje i m­a­li dar; vozi se kroz sela: Dolnja Pu­lja, Filež, Fr­a­ka­nava, Gerištof, Longitolj, Mali Borištof, Mjenovo, Mučindrof, Pervane, Šuševo i Veliki Borištof.

Tamburica uz oganj

Datum: 
pet, 08/05/2016 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću; točnje informacije tel. 02682/66500

— Petak, 1. juli Graničari; Šuševo, športsko igrališće (20.00)
— Petak, 8. juli Tamburica Uzlop Frakanava, športsko igrališće (20.00)
— Subota, 9. juli Harmonija; Veliki Borištof, športsko igrališ­će (20.00)
— Četvrtak, 14. juli Koprive; G. Pulja, Günserstüberl (19.00)
— Petak, 22. juli Tamburica Pajn­grt; Mali Borištof, krčma Ja­nić-Tkauc (20.00)
— Četvrtak, 28. juli; Mj­e­novo, krčma Deutsch (20.00)