Hrvatske maše u Kisegu

Datum: 
ned, 06/12/2011 - 17:00

KISEG — Hrvatske maše se služu svaku 2. i 4. nedilju u misecu u crikvi sv. Emerika/Mirka (17.00); na 2. nedilju ju služi vlč. dr. Ante Kolić a na 4. nedilju u misecu vlč. Štefan Dumović.
 

Bakota: „Po pristupu Hrvatske nadalje će živiti ideja proširenja EU“

Hrvatski veleposlanik u Austriji Gordan Bakota do kraja junija o. lj očekuje završetak pregovorov a do potpisivanja ugovora s EU bi moglo dojti u 2013. ljetu. Kako je naglasio Bakota „reforme u zemlji činimo u prvom redu za svoje vlašće državljane i za investore u Hrvatskoj, a ne da bi se udvarali Europskoj uniji“.

Tagovi: 

Proslava »100. rodjendana dugoljetnoga farnika Pinkovca i časnoga gradjana Ferdinanda Šinkovića«

Datum: 
sub, 06/11/2011 - 18:30

PINKOVAC (11. juni) — Općina Pinkovac poziva na proslavu »100. rodjendana dugoljetnoga farnika Pinkovca i časnoga gradjana Ferdinanda Šinkovića«; subota, 11. VI. sastanak na cimitoru kod groba (18.30), sv. maša u crikvi (19.00) sudjeluje Top-Pinkovac, potom svečani akt (govori, recitiranje pjesmic i pjevanje jačak pokojnoga jubilara), prijem u šatoru kod crikve (20.30), pop-rock-festival u šatoru (21.00) Štrabanci, Vlado Kalember, Kacavida i Pinkica.
 

Prezentacija zbirke pjesam Marka Dekića »Pruži mi ruku«

Datum: 
čet, 06/16/2011 - 20:00

BEČ (16. juni) — Prezentacija zbirke pjesam Marka Dekića »Pruži mi ruku«, knjigu predstavlja dr. Mijo Karagić; ravnatelj Csaba Horvat (izdavačka kuća Croatica u Budimpešti) predstavlja i predaje najnovija hrvatska izdanja Croatice;  mr. sc. Stjepan Blažetin predstavlja seriju Znanstvenoga zavoda u Pečuhu — biblioteka »Prozor« i biblioteka »Croatica Hungaricae«; četvrtak, 16. VI. (20.00), Hrvatski centar Schwindgasse 14.
 

Shodišće na Duhovski pandiljak

Datum: 
pon, 06/13/2011 - 18:30

LONGITOLJ (13. juni) — Shodišće na Duhovski pandiljak 13. VI. (18.30) molitva sv. Očenašev, svetačna sv. maša i ophod sa svićami Marijanskoj kapeli u lozi (19.00), predvodi biškupski vikar pater Štefan Vukić, muzički oblikuje Crikveni zbor Veliki Borištof.