Primarne oznake

Datum:

13/06/2011 - 18:30

LONGITOLJ (13. juni) — Shodišće na Duhovski pandiljak 13. VI. (18.30) molitva sv. Očenašev, svetačna sv. maša i ophod sa svićami Marijanskoj kapeli u lozi (19.00), predvodi biškupski vikar pater Štefan Vukić, muzički oblikuje Crikveni zbor Veliki Borištof.