Dobro uspili protulićni koncert Vlahije

BANDOL — U subotu, 14. maja održali su u farskoj crikvi Bandola koncert tamburaške grupe Vlahija. U centru su stali ovput hiti i šlageri iz Dalmacije, domovine muzičkoga peljača grupe Ante Pletikosića. Pri ovom koncertu predstavili su se i tri novi tamburaši i to Fabijan Omašić, Jonatan Tkauz i David Talijan. Svakako je dobro, da se mnogo dice iz osnovne škole Bandola uči tamburati, tako da će grupa u budućnosti imati dosta narašćaja.

Omladinske organizacije koruških Slovencev odbijaju Memorandum kao ispitivanje naroda

CELOVAC — Omladinske organizacije koruških Slovenkov i Slovencev (Klub slovenskih studentic i studentov u Beču/ Ksššd, Klub slovenskih studentic i studentov u Gracu/Ksššk, Mlada enotna lista/EL i Koruški školarski savez/Kdz) odbijaju i Memorandum kao i ispitivanje naroda o dvojezični tablica u južnoj Koruškoj.

Tagovi: 

Dvojezična internet-stranica za veleopćinu Frakanava-Dolnja Pulja

FRAKANAVA — Zemlja Gradišće je pred već od 40 ljet složila susjedna sela Dolnju Pulju, Frakanavu, Mučindrof i Pervane u skupnu općinu Frakanava-Dolnja Pulja. Prilikom te obljetnice je Gradišćanska zemaljska vlada dodilila skupni općinski grb veleopćini, koga su općini svetačno izručili prilikom svetačnosti 3. aprila.
Tom prilikom su brojnoj publiki predstavili i novu domaću stranicu (homepage), ku su sada konačno postavili u mrižu i kom se općina predstavlja i dvojezičnom stranicom u internetu.