Primarne oznake

Datum:

11/06/2011 - 18:30

PINKOVAC (11. juni) — Općina Pinkovac poziva na proslavu »100. rodjendana dugoljetnoga farnika Pinkovca i časnoga gradjana Ferdinanda Šinkovića«; subota, 11. VI. sastanak na cimitoru kod groba (18.30), sv. maša u crikvi (19.00) sudjeluje Top-Pinkovac, potom svečani akt (govori, recitiranje pjesmic i pjevanje jačak pokojnoga jubilara), prijem u šatoru kod crikve (20.30), pop-rock-festival u šatoru (21.00) Štrabanci, Vlado Kalember, Kacavida i Pinkica.