Tamburica Cogrštof slavi 40 ljet postojanja s novom CD-jkom

Svoje slavlje 40. obljetnice utemeljenja je Tamburica Cogrštof najprvo proslavila uz vruće ritme Gazdov. Jur subotu, 21. maja su ovi gosti iz  Hrvatske u vrtu krčmara Gegija Freibergera zagrijali publiku uz ionako jur jako teple kasnoprotulićne temperature. Nedilju, 22. je svetačnu sv. mašu služio mjesni farnik Željko Odobašić a muzički je mašu pratio tamburaški i pjevački sastav Trešnjevka iz Zagreba pod peljanjem prof. Boža Potočnika, a na orgulja je svirao Kristijan Artner.

Novo nebo i nova zemlja - piše Joško Preč

Po tom sam vidio novo nebo i novu zemlju. Jer prvo nebo i prva zemlja je minula, i morja već nije. /Otkr.21,1./
Pred kih petnajst milijardi ljet, još nije bilo zemlje, niti neba. Ova zemlja će preminuti i rodit će se novo nebo i nova zemlja. A ta Bog, ki nima početka niti konca, ča je jur sve stvorio, ča mi ne znamo onde na drugom svitu, kako piše sv. Pavao u pismu pišeno Korinćanom: „Ča oko nije vidilo, uho nije čulo, ča u človičje srce nije prišlo, to je pripravio Bog onim, ki ga ljubu.“ /Kor.2,9./

Kako si moremo graditi biblijski vrt? (2)

U biblijskom vrtu rastu biljke, ke su spomenute u Bibliji. Njih je blizu 150. Neke od njih rastu i u naši kraji. Cilj biblijskoga vrta nije čista botanika, nego u prvom redu prikazivanje biblijskih sadržajev. Biblijski vrti moru biti i dio parka i otvoreni za izletnike. Na svaki način služu rekreaciji, meditaciji i vjerskom obrazovanju. Mnoge rasline nosu sa sobom pripetenja iz Biblije ili kršćanstva. U Nimškoj imaju skoro toliko biblijskih vrtov kot je spomenuto raslin u Bibliji. Mi u Austriji ih imamo osam.

Tagovi: