Austrijski tužitelj istražuje školarsku igru „časnikov SS-a“ i „Židovov“

CUNDROF — Skupina gr­a­dišćanskih osnovnoškolarov je pod istragom potom kad su se igrali i glumili nacističke SS časnike (Offiziere) i Židove, p­o­kidob su prethodno pogledali film u kom je antifašisti­čki dr­u­štveni eksperiment pošao po krivu, rekao je glasnogovornik tužitelja 9. augusta. Incident se je dogodio kada su 14-ljetniki učili o Drugom svitskom boju i nacionalsocijalizmu u svojoj školi u sjeverogradišćanskom Cu­ndrofu u istočnoj Austriji, rekao je odvjetnik dice An­dreas Schweitzer za dpa.

UN: 2018. na Sredozemnom morju poginulo 1.500 migrantov: Italija najpogibeljnija ruta

Peto ljeto za redom najmanje 1500 migrantov poginulo je u Sredozemnom morju, a najpogibeljnija ruta je izmed Libije i Italije na koj u pro­sjeku život izgubi jedan od 19 migrantov, objavio je u petak UN-ov ured za migracije. Španjolska je registrirala gotovo 21 tisuć migrantov samo u 2018., ča je u­ku­pna brojka prošloga lje­ta, javlja Medjunarodna organi­zacija za migracije (Iom).

Riječani ne kanu odbiti gladne i žajne izbiglice

„Da sam nešto i vidila, ne bi vam rekla“: Lokalni stanovniki pomažu migrantom u loza oko Rijeke.

RIJEKA — Da ih sad ovde dojde deset, dala bi im vode i hrane i nek’ ljudi idu svojim putem, veli mješćanka Batera, sela u zaledju Novoga Vino­dol­skoga ka, kao i svi ostali s kimi smo razgovarali na tom području, ali i na Grobniku, o migranti govori isključivo u kontekstu ljudskoga sućuti, dokazujući da prem većine negativ­nih tonov u javnom prostoru na temu izbiglic, u konkretni situacija ipak prevladava lju­d­skost i nastojanje da se pomo­gne onim u nevolji.

Kina demantira zatočenje milijun Ujgurov

ŽENEVA — Kina je u pandiljak, 13. augusta žestoko demantirala da drži u zatočenič­tvu milijun etničkih Ujgurov i branila je svoju sigurnosnu p­o­litiku borbe protiv ekstremizma i terorizma. Pred Odbo­rom za ljudska prava UN u Ž­e­nevi, kineski dužnosnik Ma Youqing je jamčio da niti jed­na etnička skupina, kao ni jed­­na vjera nisu na udaru.

„Migrantom ne smimo već davati lažno ufanje“ (2)

Grčka: Broj pridošlih ilegal­nih migrantov porastao za 122%, broj ilegalcev prema BiH 8 puti veći! U prispodo­bi s prošlim ljetom, broj pridošlih ilegalnih migrantov na granici s Grčkom poras­tao je za još i 122%, javlja Breitbart. Turska granica je pod teškim pritiskom ča je u suprotnosti s najavami EU da će se ljetos znatno sma­nji­­ti broj ilegalnih migrantov.

Migrantska balkanska ruta iz Turske, Grčke, Albanije, Črne Gore do Bosne i Hercegovine…

Četira puna ljeta po velikoj migrantskoj krizi tijekom ke se je na europske obale iskr­calo već od milijun ljudi, migranti se kreću novom balkanskom rutom i to prik BiH.

SARAJEVO/BEČ — Bižeći pred boji i siromaštvom na Bl­ižnjem Istoku, u Aziji i Afriki, stotine tisuće ljudi krenulo je 2015. i 2016. ljeta u Eu­ropu tzv. balkanskom rutom sjeverozapadno od Grčke. Ru­ta je zatvorena u marcu 2016. ljeta, a sve donedavno rijetki migranti izbigavali su putova­nje prik planina Bosne i Hercegovine. Radje su birali rutu prik Srbije na koj su morali iz­bići hrvatske i madjarske vla­sti kako bi stigli do željenih de­sti­nacijov u EU-u.