23. Forum hrvatskih manjin 24. XI.

Forum hrvatskih manjin ki će se u organizaciji Hrvat­ske matice iseljenika održati u petak, 24. novembra u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 3 će imati temu „Tradicijska kultura u hrvatski manjinski zajednica — proš­lost, sadašnjost, budućnost. Ov svakoljetni Matičin str­u­čni skūp tematizira odredjeni segment života hrvatskih manjinskih zajednic u Austriji, Čnoj Gori, Češkoj, Ita­liji, Madjarskoj, Makedoniji, Ru­munjskoj, Slovačkoj, Slo­veniji i Srbiji.

Narodnjaki Niki Berlaković i Kristof Carić ćedu biti člani novoga Nacionalnoga vijeća

U četvrtak su konačno objavljeni završni rezultati izbo­rov u Nacionalno vijeće. Izbiorna komisija je pobrojila i prednosne glase. Tim je po­s­talo jasno, da ćedu iz Gra­diš­ća dva političari iz hrvatskih sel biti člani budućega Naci­o­nalnoga vijeća, i to di Niki Berlaković iz Šuševa i Kris­tof Carić iz Cogrštofa, oba­d­va su od Narodne stranke.

Izbori u Sloveniji — ide se u drugi krug, Borutu Pahoru 47 posto glasov

Izlazak glasačev na birališ­ća nedilju 22. oktobra je bio manji nego na predsjednički izbori 2012. ljeta. Prema ne­službeni privrimeni rezultati predsjedničkih izborov u Sl­o­veniji, ke je objavila Državna izborna komisija, po 98 po­s­to prebrojanih glasačkih lis­tićev aktualni predsjednik Slovenije Borut Pahor osvojio je 47,1 posto glasov, ali mu to nije dovoljno za pobje­du u prvom krugu i osvajanje drugog petljetnoga predsjed­ničkoga mandata kako su to predvidjale sve ankete.

Hrvati u Srbiji mogli bi dostati ča jur dugo imaju Srbi u Hrvatskoj

Srbija je pripravna razmotri­ti izmjenu zakonskih rješenj, pa i promjenu Ustava, kimi bi se omogućilo hrvatskoj m­anjini izravnu zastupljenost u parlamentu Srbije, naveo je med ostalim novi predsje­d­nik srpske strane u Medju­narodnom mišovitom odbo­ru (Mmo) Srbije i Hrvatske Ivan Bošnjak ped kratkim u Subotici.