„Svaki u Europskoj uniji, uz materinski, triba znati još dva jezike“

Vijeće Europe i Europska komisija proglasili su 26. septembra europskim danom jezika sa željom jačanja svisti o raznolikosti jezikov u Europi, zbog promocije kulturne i jezične raznolikosti, ali i poticanja na učenje stra­nih jezikov. Jezikov su se spo­menuli i u Beču u Gradišću.

BRUXELLES — Europski dan jezikov obilježava se 26. septembra svako ljeto od 2001. Na ta dan se slavi jezična raznolikost kontinenta s već od 200 europskih jezikov, 24 slu­ž­beni jeziki EU-a, uključujući hrvatski, i tri pismi. Uza to, u Europi se govori oko 60 regi­onalnih i manjinskih jezikov.

Hrvati se selu u Irsku i Nimšku — a Austrijanci preteženo u Nimšku

Hrvati se selu u Irsku, Nim­šku…, a evo kamo idu gra­djani iz bogatih europskih zemalj. U sinju imigracijov u Europu s drugih kontinentov, na Starom kontinentu se dogadjaju velike seobe na­rodov izmed zemalj Europ­ske unije. Uglavnom su procesi predvidljivi: iz siromašnijih zemalj sposobni djela­či selu u potragi za sredina ka­de ćedu imati već prilik. No Europa, kao i uvijek, krije i presenećenja.

Mlada gradišćanska Hrvatica u Krapini

Liza Sučić iz Gornje Pulje (14 i kćer nažalost jur pokoj­noga Robija Sučića i majke Olge) je nastupila pri 53. »Festivalu kajkavskih popev­ki« u Krapini u Hrvatskoj. Školarica Panonske gimnazije je u hrvatskoj narodnoj nošnji iz sridnjega Gradišća jačila na kajkavskom hrvatskom pjesmu „Najdraža leta“. Kao dobitnica ljetoš­njega naticanja u jačenju Grajam, u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, je Liza Sučić dostala poziv da sudjeluje pri ovom festivalu. Jako je za­hvalna da je smila onde jačiti. Pravoda je ov nastup za nju bilo čisto novo iskustvo.

Novo peljačtvo za DZ hrvatskih učiteljev

Dugoljetna profesorica za hrvatski jezik, stud. nadsavj. mag. Angelika Kornfeind je s koncem ovoga školskoga ljeta istupila iz učiteljske slu­žbe. Rodjena Vulkaprodr­štofka je podučavala u Že­ljeznu na dijecezanskoj gimnaziji Terezijanumu, Trgovačkoj akademiji i na Višoj tehničkoj školi, a uza to je bila peljačica djelatne grupe učiteljev za hrvatski jezik na sridnji škola. Utemeljila je folklornu grupu Poljanci u rodnom Vulkaprodrštofu, s kom je doživila puno vrhuncev i dostala priznanja.