Hrvatska po lokalni izbori: Tri novi i pet starih županov, isti gradonačelnik Zagreba

Hrvatska po drugom krugu lokalnih izborov dostaje tri nove župane — u Varaždin­skoj, Osječko-baranjskoj tr Splitsko-dalmatinskoj županiji, a pet županov potvrdilo je svoje pozicije kao i gradonačelnik Grada Zagreba ki ima status županije.

HRVATSKA — U Varaž­din­skoj županiji reformist Radi­mir Čačić pobijedio je dosadašnj­e­ga župana Predraga Štromara iz Hns-a, Hdz-ov Ivo Anušić je u Osječko-baranjskoj župa­niji pobijedio dosadašnjega ž­u­pana Vladimira Šišljagića (li­sta biračev), a u Splitsko-dalmatinskoj županiji Blaženko Boban (Hdz) pobijedio je Mi­ru Bulja (Most). Mjesto žup­a­na u Splitsko-dalmatinskoj žu­paniji i do sada je „držao“ Hdz.

50 ljet ORF Radio Gradišće

ŽELJEZNO — ORF je pred 50 ljet počeo emitirati regionalizirani program za Gradišće. Dokle su se emisije u prvi ljeti dije­lom još snimali u Beču, su se po izgradnji novoga studija u Že­ljeznu svi suradniki preselili u Gradišće. Točno 35 ljet dugo se cijelokupni program za Gradišće sad jur producira u zemalj­skom studiju u Željeznu. Po narodnom potribovanju za neodvi­s­ni ORF je Parlament zaključio novi zakon, ki je 1967. omogućio utemeljenje zemaljskoga studija Gradišće. S početka je Radio Gradišće svoj program emitirao iz obrtne škole u Željeznu i iz drivenih barakov na parkirališću ORF-a u bečkoj Argentinierstr.

Napad na koptske kršćane u Egiptu: 28 mrtvih, med njimi i brojna dica

Opet krvoproliće med krš­ća­ni u Egiptu. Najmanje je 28 koptskih vjernikov, med kimi ima i dice, prošli tajedan ubi­jeno na jugu ze­mlje, dokle su putovali autobusom. Ranjeno je dvadesetak osob, od kih su neki u vrlo teškom stanju. N­apad se je dogodio u gra­du Minya. Skupina naoružanih ljudi u vojni odijeli zaustavi­la je autobus, tr su napada­či ušli i počeli su pucati na putnike, dokle je jedan napa­dač snimao to krvoproliće — rekao je jedan svidok. Kopt­ski vjerniki su išli na shodi­š­će u samostan sv. Samuela. U južnom gradu Minyi živi velika koptska populacija.

Hrvati u Srbiji želju ča imaju Srbi u Hrvat­skoj: „Dok se to ne ispuni, bit ćemo taoci“

Predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini Tomislav Žigmanov je u srijedu, 24. maja ocijenio ka­ko je uspjeh predstavnikov srp­ske manjine na lokalni iz­bori u Hrvatskoj rezultat postoja­nja zajamčenih mandatov, na čemu Hrvati u Srbiji ljeta du­go bezuspješno inzistiraju.

SUBOTICA — „Ovako ča omogućuje institut zajamčenih mandatov: Za tako ča se za­la­žu i Hrvati u Vojvodini! Čeka­mo isto“, napisao je na svojem Twitter profilu Tomislav Žigmanov komentirajući izjavu predsjednika Srpskoga narodnog vijeća i potpredsjednika Sdss-a Milorada Pupovca o dobri rezultati predstavnikov srpske zajednice na lokalni izbori u Hrvatskoj.

Političari na maši u čast blaženiku Alojziju Stepincu

Pred početkom ma­š­noga slavlja nedilju 21. maja u zagreba­čkoj katedrali, kardinal Josip Bozanić zaželjio je teplu do­brodošlicu hodočasnikom i sa željezan­skim biškupom mon­sinjorem dr. Egidijem Živkovićem razminio prigodne dare.

ZAGREB — Željezanski biškup mons. dr. Egidije Živković istaknuo je u nediljnoj homiliji na gradišćanskohrvatskom jeziku u zagrebačkoj katedrali da su gradišćanski Hrvati došli na shodišće u Zagreb na grob kardinala bl. Alojzija Stepinca da se spomenu svojih korijenov i ohrabru za daljnje zajedni­čko putovanje s matičnim narodom u srcu Europe.

Hrvati odali počast lokalnim stanovnikom ke su ubili partizani po izručenju u Bleiburgu

Glavna ideja ove inicijative bi­­la je da se svim nedužnim žrtvami po drugom svitskom bo­ju bez obzira na nacionalno­st i vjeru triba odati počast. Ma­sakr na Bleiburškom polju po završetku drugoga svitskoga boja nije bio samo tragičan za izbiglice s prostora bivše Jugoslavije. Med nedužnimi žrtvami Titovih partizanov u Koruškoj bilo je i domaće st­a­novničtvo ko je nastradalo po završetku boja.