Merkel ni riči u Trstu o arbitraži sa Slovenijom

Premijer Andrej Plenković i slovenski kolega Miro Cerar spomenuli su kako su se ranije sreli u Ljubljani i bilate­ralno razgovarali.

TRST — Na summitu Ber­lins­koga procesa u Trstu, iako su neki to očekivali, nije bilo razgovora o arbitražnoj odluki u sporu Hrvatske i Slovenije oko granice. Kako doznajemo, hrvatski premijer Andrej Plen­ković i slovenski kolega Miro Cerar samo su spomenuli ka­ko su se ranije toga dana strefili u Ljubljani i razgovarali o otvorenom problemu granice.

Ako gradjani velu „da“ Katalonija bi mo­gla proglasiti nezavisnost za tri misece

Vladajuća koalicija u špa­njolskoj pokrajini Kataloniji objavila je 4. junija da će referendum o samoodredjenju ki namjerava organizirati u oktobru odmah ići u primjenu tr da će smjesta proglasi­ti nezavisnost ako pobijedi da.

MAC — „Ako je većina glasov u korist osnivanja katalo­n­ske republike, tribat će očigle­d­no i neposredno proglasiti nezavisnost“, rekla je regionalna zastupnica Cup-a (krajnja livi­ca, separatisti) Gabriela Serra na predstavljanju zakona ki će poslužiti za organiziranje refe­renduma. Ta zakon će „ustanoviti iznimni pravni režim“, rekao je nešto ranije zastupnik Jordi Orobitg iz koalicije »Zajedno za da«, sastavljene od se­paratistov desnice i livice. „Pre­vladat će nad drugimi propisi, objasnio je drugi zast­u­pnik te koalicije Lluis Coromi nas.

Slovenski Hrvati želju status nacionalne manjine: sastali se s Milasom

U pandiljak 3. julija, Zvonko Milas, državni tajnik Sre­dišnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održao je djelatni sas­tanak u Ljubljani s predst­a­v­niki Saveza hrvatskih druš­tav u Sloveniji. Na sastanku se je razgovaralo o potpori hrvatskoj zajednici u Sloveniji na nje putu k priznanju statusa nacionalne manjine, obrazovanju na hrv. jeziku tr pripravi i provodje­nju projektov i programov hrvatskih društav unutar Shds-a. 

Austrija se zbog izbiglic pripravlja za oštru kontrolu granice s Italijom

Austrija se pripravlja za ošt­ru kontrolu granice s Italijom u bliskoj budućnosti, izjavio je austrijski ministar obrane Hans Peter Doskozil, ukazujući na sve veći broj mi­grantov ki stižu u juž. Italiju.

BEČ/RIM — Vojska se pripravlja u roku od 72 uri posla­ti 750 vojnikov da pomoru po­liciji na granici, rekao je Doskozil u razgovoru za dnevnik Kronen Zeitung. „Očekujem da će se to dogoditi vrlo brzo“, rekao je. Po podatki Medjuna­rodne organizacije za migraci­je, već od 12.000 migrantov stiglo je u Italiju samo u prošli dani.

Plenković se je u Vladi sastao s predstavniki Hrvatov u Srbiji

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je u Banski dvori pred­sjednika Demokratskoga sa­veza Hrvatov u Vojvodini i poslanika u Narodnoj skup­štini Republike Srbije Tomislava Žigmanova tr predsjed­nika Hrvatskoga nacionalnoga vijeća Slavena Bačića. Uz Plenkovića, na sastanku su bili ministrica Pejčinović-Burić tr predstojnik Držav. ureda za Hrvate izvan RH.