Austrijski ministar Kurz čestitao Austrijsko-hrvatskomu društvu na nagradi

Predsjednik Ahd-a Niki Ber­laković je rekao da je nagra­da, ku su dostali 21. junija , zasluga za dugoljetno dje­lo predsjednika i članov Dru­št­va, kao i svih onih ki su ovo Društvo od 1990. ljeta, ka­da je osnovano, podupirali. 

BEČ — „Austrija ima duge i tradicionalno uske odnose s Hrvatskom, kako političke ta­ko i gospodarske tr kulturne. Zahvaljujem Austrijsko-hrvat­skomu društvu na njegovom dj­elu, ko je bitno doprinio jača­nju odnosev izmed dvih zemalj“, rekao je šef austrijske di­plomacije Sebastian Kurz č­e­s­titajući predsjedniku Austrij­sko-hrvatskoga društva (Ahd) u Beču i zastupniku Narodne stranke u Nacionalnom vije­ću austrijskoga Parlamenta N­ikiju Berlakoviću na nagradi »PaN« 2017., izvijestio je Ahd.

Sobotka: Utvrdjen je krizni plan za balkansku rutu migrantov i izbiglic

Ljeto i pol dana od zatvara­nja zapadnobalkanske rute ustanovljen je zajednički, d­o­govoreni, krizni plan ki tri­ba poboljšati suradnju pogo­djenih zemalj, rekao je mini­star unutrašnjih poslov Austrije Wolfgang Sobotka. Ov je, u izjavi austrijskomu radiju OE1, rekao da se naj­prije triba izdjelati analiza situacije na terenu.

Austrijsko ministarstvo vanjskih poslov odgovorilo: Srbija se još mora minjati!

Ministarstvo vanjskih poslov Austrije odgovorilo je na otvoreno pismo ko su sudioniki bečkog skūpa podrške protesti u Srbiji 29. aprila uputili šefu austrijske diplomacije. U odgovoru se ističe da Austrija podržava europsku perspektivu Srbije i drugih zemalj na zapadnom Balkanu i mišljenja je da je Srbija na tom putu ostvarila ohra­b­rujući napredak, ali da on u neki oblasti „nije kompa­tibilan sa članstvom“.