„Hrvatska snažnije se mora uključiti u suradnju južnih dr­žav članic Unij“

Koli­n­da Grabar-Kitarović je kao vrhovni šef hrvatske diplomacije najavila na Konferenciji veleposlanikov, generalnih konzulov i otprav­ni­kov poslov kako je nuž­no refor­mi­ranje diplomat­ske mri­že, ča uključuje popunu ne­kih pra­znin na geopolitičkoj kar­ti svita. 

Na Sajmu knjig u Beogradu: 350 novih djel prevedenih s nimškoga!

Očekuje se oko 1.000 djel suvrimenih autorov iz Nim­ške, Austrije, Švicarske i Lih­tenštajna. U fokusu ovoljetnoga 62. Beogradskoga saj­ma knjig bit će suvrimena književnost na nimškom jeziku u srpskom prijevodu, a zajedničkim nastupom pre­d­stavit ćedu se Nimška, Austrija, Švicarska i Lihtenštajn.

Žigmanov pozdravio napredak Srb­ije prema EU, ali i poslao upozorenje

Predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini (Dshv) Tomislav Žigmanov pozdravio je u petak, 18. au­gusta usvajanje rezolucije o Srbiji u Europskom parlamentu (EP) i izrazio ufanje da će Srbija ispraviti uočene propuste na planu ostvariv­a­nja ljudskih i manjinskih prav, napose hrvatske zajednice.

Predsjednica „naredila“ diplomatom: Pri­o­ritet su iseljeniki! Neiskorišćeni su potencijal

Predsjednica Hrvatske Koli­n­da Grabar-Kitarović najavila je otvaranje konzulata u Juž­noj Koreji i Kazahstanu na Konferenciji veleposlanikov, generalnih konzulov i otprav­nikov poslov. Kako bi Hrvat­ska bila uspješnija u svojoj zadaći promicanja državnih i nacionalnih interesov nuž­no je reformiranje diplomat­ske mriže, ča uključuje popunu nekih praznin na geopolitičkoj karti svita, rekla je u petak, 25. augusta predsje­d­nica K. Grabar-Kitaro­vić na sp­omenutoj konferenciji. 

Veleposlanik Republike Austrije Andreas Wiedenhoff u službenom posjetu Umagu

Veleposlanik Republike Au­strije u Hrvatskoj, Nj. E. g. Andreas Wiedenhoff, posje­tio je 27. julija Umag u Istri tr se upoznao s posebnosti, ali i poviješću, znamenitosti, kulturom i ekonomskimi značajkami ovoga grada. Ve­leposlanika su ugostili gradonačelnik Vili Bassanese i njegovi zamjeniki Mauro Jurman i Ivan Belušić.