Govorač VP-a Gradišće za narodne grupe Fazekas: bolje podupirati manjinske jezike

Narodna stranka Gradišće u najnovije ima govorača za narodne grupe, Patrika Fazekasa. U izjavi za medije je u ovi dani potribovao brze korake za bolje podupiranje manjinskih jezikov. On tim reagira na aktualni izvješ­ćaj štručnjakov o realizaciji Europske čarte za regionalne i manjinske jezike u Austriji.

Joži Buranić u Vijeću publike Orf-a

U četvrtak, 3. maja se je no­vo konstituiralo Vijeće pub­li­ke Orf-a. Gremij, ki neka č­uva interese slušateljev i gl­edateljev Orf-a, se sastoji od ukupno 31 člana, ki zastupaju značajne društvene grupacije. Glas autotonih n­a­rodnih grup će u novom Vije­ću publike biti mag. Joži Bu­ranić od Hrvatskoga kulturnoga društva (Hkd) u kom vrši funkciju potpredsjednika za sridnje Gradišće. Buranić (50) je u toj funkciji n­aslijedio Karla Hanzla iz narodne grupe bečkih Čehov.

Jugović dalje na čelu Hrvatskoga centra

Generalnu sjednicu Hrvat. grad. kultu­r­noga dru­št­va u Beču (Hgkd) i Hrvat­skoga centra su održali četvrtak, 12. aprila redom jednu za drugom u Schwind­gasse 14.

BEČ — Hgkd je imao redov­nu generalnu sjednicu bez iz­borov. U svojem izvješćaju je predsjednik mag. Tibor Jugović naglasio da Hgkd kao jed­no od najstarijih društav gradišćanskih Hrvatov s ponosom podupira i gaji tradirane cilje i nakane društva, naime da posebno brine o gradišćanski Hr­vati svih društvenih slojev u Beču.

Carles Puigdemont je uvjetno slobodan

Puigdemont: „U španjolski zatvori kapa, čami (schma­ch­ten) gotovo cijeli vrh katalo­n­skih suverenistov, njih šest. To je jedan od uzrokov zač pokrajinski parlament Kata­lonije nije u stanju formirati izvršnu vlast.“ Kako pišu nim­ški mediji, Puigdemont mo­re biti zadovoljan privrimenom slobodom, ali njegova politička budućnost već je nego neizvjesna. Ako bi se vratio u Španjolsku, odmah bi bio uhićen, kao egzilant u inozemstvu posjeduje vrlo ograničene mogućnosti političkoga djelovanja u svojoj domovini Kataloniji.