Plenković „Talijani su nacionalna manjina ka u Hrvatskoj uživa sva prava“

Hrvatski premijer Andrej Plenković „Očekujemo dalj­nje napore u zašćiti prav Hrvatov ki živu u Italiji, jer Talijani su nacionalna ma­njina ka u Hrvatskoj uživa sva prava“. 

ZAGREB/RIM — Hrvatski premijer Andrej Plenković dr­u­goga dana boravka u Trstu sa­s­tao se je u četvrtak, 13. julija s predsjednikom Hrvatske zajednice u Trstu Damirom Mu­­r­kovićem, a u izjavi za novinare po susretu rekao je kako je sta­tus priznavanja hrvatskoga jezika u regiji Furlaniji na dnev­nom redu izmed Hrvatske i Italije.

Merkel ni riči u Trstu o arbitraži sa Slovenijom

Premijer Andrej Plenković i slovenski kolega Miro Cerar spomenuli su kako su se ranije sreli u Ljubljani i bilate­ralno razgovarali.

TRST — Na summitu Ber­lins­koga procesa u Trstu, iako su neki to očekivali, nije bilo razgovora o arbitražnoj odluki u sporu Hrvatske i Slovenije oko granice. Kako doznajemo, hrvatski premijer Andrej Plen­ković i slovenski kolega Miro Cerar samo su spomenuli ka­ko su se ranije toga dana strefili u Ljubljani i razgovarali o otvorenom problemu granice.

Ako gradjani velu „da“ Katalonija bi mo­gla proglasiti nezavisnost za tri misece

Vladajuća koalicija u špa­njolskoj pokrajini Kataloniji objavila je 4. junija da će referendum o samoodredjenju ki namjerava organizirati u oktobru odmah ići u primjenu tr da će smjesta proglasi­ti nezavisnost ako pobijedi da.

MAC — „Ako je većina glasov u korist osnivanja katalo­n­ske republike, tribat će očigle­d­no i neposredno proglasiti nezavisnost“, rekla je regionalna zastupnica Cup-a (krajnja livi­ca, separatisti) Gabriela Serra na predstavljanju zakona ki će poslužiti za organiziranje refe­renduma. Ta zakon će „ustanoviti iznimni pravni režim“, rekao je nešto ranije zastupnik Jordi Orobitg iz koalicije »Zajedno za da«, sastavljene od se­paratistov desnice i livice. „Pre­vladat će nad drugimi propisi, objasnio je drugi zast­u­pnik te koalicije Lluis Coromi nas.

Slovenski Hrvati želju status nacionalne manjine: sastali se s Milasom

U pandiljak 3. julija, Zvonko Milas, državni tajnik Sre­dišnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održao je djelatni sas­tanak u Ljubljani s predst­a­v­niki Saveza hrvatskih druš­tav u Sloveniji. Na sastanku se je razgovaralo o potpori hrvatskoj zajednici u Sloveniji na nje putu k priznanju statusa nacionalne manjine, obrazovanju na hrv. jeziku tr pripravi i provodje­nju projektov i programov hrvatskih društav unutar Shds-a.