Merkel ni riči u Trstu o arbitraži sa Slovenijom

Premijer Andrej Plenković i slovenski kolega Miro Cerar spomenuli su kako su se ranije sreli u Ljubljani i bilate­ralno razgovarali.

TRST — Na summitu Ber­lins­koga procesa u Trstu, iako su neki to očekivali, nije bilo razgovora o arbitražnoj odluki u sporu Hrvatske i Slovenije oko granice. Kako doznajemo, hrvatski premijer Andrej Plen­ković i slovenski kolega Miro Cerar samo su spomenuli ka­ko su se ranije toga dana strefili u Ljubljani i razgovarali o otvorenom problemu granice.

Ste znali? Ajvar je balkanski chutney

Indijski sos, koga pišemo po englesku „chutney“, ar su ga Englezi iz Indije donesli u Europu, je aromatičan, slatko-kiseo, ali koč i oštro-pika­n­tan umak indijske kuhinje. Chutney more biti tekuć, kre­mast ili po konzistenciji spodoban pireu. U Indiji postoju varijacije s malim posiklja­nim sadjem ili povrćem. Fri­ško načinjen chutney se drži nekoliko dani. Ali uzus je, da ga konzerviramo u stakaoci.

Tagovi: 

Žetva na Hati

Žetva na Hati, na čistom sjeveru Gradišća je uglavnom završena. Zbog premalo godine u odlučujući faza vegetacije je žetva žita ljetos ispala znatno slabija, nego prošlo ljeto (do -50%). U medjuvrimenu su velike površine strnja na Hati jur zorane odnosno pogrubrane — a dočekala se je velika rodna godina. (foto: liza kalinka)

Žetva na Hati, na čistom sjeveru Gradišća je uglavnom završena. Zbog premalo godine u odlučujući faza vegetacije je žetva žita ljetos ispala znatno slabija, nego prošlo ljeto (do -50%). U medjuvrimenu su velike površine strnja na Hati jur zorane odnosno pogrubrane — a dočekala se je velika rodna godina. (foto: liza kalinka)

Kako nas lenjarenje pelja u paradižom

Glavna misao lijenosti pos­t­o­ji u tom, da bi radje djelali nešto, ča mi sami kanimo, ne­go da djelamo nešto, ča mora­mo. Morebit sanjarimo o tom, kako ništ ne djelamo, dokle recimo sidimo za pisaćim stolom, dokle kuhamo na veži, d­okle se mučimo na vrtu i dokle se natežemo pri čišćenju stana. Da bi imali vrimena za uživa­nje lijenosti, moramo čim brže udjelati to, ča nam je zapovidano.

Tagovi: 

U oktobru se minja karta Europe?

U slučaju da na referendumu prevlada „da“, Katalonija će nezavi­s­nost proglasiti od­mah po ob­javi rezultata.

BARCELONA — Vladaju­ća koalicija u španjolskoj pokrajini Kataloniji objavila je u utorak, 4. julija da će referendum o samoodredjenju ki na­mjerava organizirati u oktobru odmah ići u primjenu (Anwen­dung) tr da će smjesta proglasiti nezavisnost ako pobijedi „da“.

Tagovi: 

Kuga slavi 35 ljet a mnogim se čini da su natezanja i pomirenje bili čer!

Petar Tyran

Pozdravio je goste na prijemu Kulturne zadruge povodom 35. obljetnice postojanja ove tada široke o­mladinske inicijative u „St­a­roj školi“ u Velikom Borištofu Manuel Bintinger, od nedavna novi predsjednik Ku­ge, ki u čas „radjanja“ Kuge još dugo nije bio rodjen. Da­kle niti ne zna kako teško se je radjala, kako uporni su bi­li tada mladi aktivisti u svojoj borbi da bi „Staru školu“ pre­tvorili u omladinski centar i s gospodarskom pozadinom, jer su jur tada vidili pogibelj odlaska seoskih ljudi „trbuhom za kruhom“ a tim napušćenja sela pred svim u ve­legrad. Aktualni predsjednik je o tom mogao samo čuti, a hvalabogu to emocionalno ni­ma tako u sebi, a tim je pu­no laglje pomirenje s pro­šlo­š­ću, s natezanjem sa seoskom crikvom i svojčas odgovornimi ljudi, ki su se — iz njevoga gledišća ponekad i oprav­dano bojali — da će Kuga doprimiti „kugu“ u selo.