Europarlamentarac Vajgl razočaran malom potporom Sloveniji

Hrvatsku triba prisiliti da prizna i primjeni presudu, do sada su samo Njemačka i Beneluks izričito podržali naše stajališće, smatra neka­dašnji ministar vanjskih po­slov i europarlamentarac.

LJUBLJANA — Slovenski europarlamentarac i nekadaš­nji ministar vanjskih poslov Ivo Vajgl razočaran je relativno malom potporom ku je Slovenija do sada u medjunarodnoj javnosti dostala za svoje staja­lišće kako je novi dijalog s Hrvatskom o graničnom pitanju potpuno isključen i da Hrvat­sku triba prisiliti da prizna i primijeni presudu arbitrara pod peljačtvom francuskoga pravnika Gilberta Guillaumea.

Do sada su samo Nimška i Beneluks izričito podržali na­še stajališće da arbitražnu pre­sudu triba u cjelini impleme­n­tirati, prema načelu pravne dr­žave i poštovanja medjunarod­nog prava, rekao je Vajgl u ra­z­­govoru za mariborski Večer.

„Načelno smo očekivali da ćedu države EU-a podržati sta­jališće Euro-komisije o implementaciji presude jer je Komi­sija u njevo ime sudjelovala u sklapanju arbitražnoga sporazuma iz 2009. ljeta, no to se nije dogodilo“, rekao je Vajgl, razočaran zbog reakcije nekih držav, ke su zauzele neutra­lan stav i se ne kanu pozicionirati.

Tagovi: