Rancem u obrazu ne moremo ujti!

Ranci su zrcalo naše genet­­­s­ke predispozicije, ali i vanj­skih i okolišnih faktorov. Nje si ne moremo prišporiti, ali proces nastanka moremo za­u­staviti. Gdo zaran do­sta­­ne rance, on vje­rojatno ima su­hu kožu i nejedn­a­ku pigmentaciju. Koža stari ravno tako kot i svi drugi organi človika.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako da muškatli rado piju mliko? 

Pelargoniju u narodu zovemo muškatl. Ona cvate od kasn­o­ga protulića do kasne jeseni pak je zato jako ob­ljubljena. 
Ona potiče iz Južne Afrike, ali još u 18. stoljeću je dospi­la u Europu. Pokidob da nje žilje ne podnaša mnogo vla­ge, ju moramo poljivati samo, kad joj je zemlja u loncu 2 centimetare diboko suha. Pri zalivanju moramo paziti, da poljivamo samo zemlju, u ku je zasadjena. Kad su joj lišće ili cvijeti stalno vlažni, po­č­nu gnjiti. Pelargoniji je potribno mno­go sunca i temperatura viša nego 13 Celzijevih stupnjev. Na balkonu, ki je okrenut prema jugu, joj je mjesto optimalno. Važno je, da od­cvale cvijete muškatla odšći­p­nemo, ar tako potičemo na­sta­nak novih cvijetov. 

Tagovi: 

Premijer Plenković na predstavljanju Schengenskoga informacijskoga sustava

Kako se ističe u priopćenju, spajanje na Schengenski informacijski sustav značajan je korak prema ispunjavanju kriterijov za ulazak u schengenski sustav.

BREGANA — Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković sudjelovao je u utorak u Policijskoj postaji granične policije na Bregani na pred­sta­vlja­nju Schengen­skoga in­forma­cijskoga sustava, pri­opće­no je iz Vladine Služ­be za odnose s javnošću.

Tagovi: 

Jasan nalog na Doroteu Zeichmann: ča je to med mladosti i seniorstvom?

Petar Tyran

Ako poledamo na internet stranicu i u tražilicu utipkamo ime Dorotea Zeichmann, za pol sekunde moremo najti na webu, u wiki­pediji sljedeće: Dorotea Zei­ch­mann-Lipković (* Klimpuh, Austrija, 1957.) je hrvatska pjesnikinja, autorica romana i prevoditeljica iz austrijskog dijela Gradišća. Živi u selu Klimpuhu. Odrasla je u rodnom selu. U Željeznom je za­vršila srednju školu. Studira­la je u Beču. U tom razdoblju se je počela baviti pisanjem. Ra­dila je u Beogradu i Pragu. Bila je aktivna članica Hrvat­skog akademskog kluba.

Häuplu ležu narodne grupe na srcu

Po kolu sastankov u parlamentu se je grupa predsjednikov i potpredsjednikov na­rodnosnih Savjeta sastala s načelnikom Beča, Michaelom Häuplom. Gradišćanske Hr­vate su ov put zastupali pre­d­sjednik hrvatskoga Savjeta, Martin Ivančić, i Matthias Wagner, ki je zastupao svojega šefa, potpredsjednika S­avjeta Stanka Horvata.

Tagovi: