Primarne oznake

Datum:

subota, 15 srpnja, 2017 - 17:00

5. festival »Dobro došli«

Datum: 
subota, 15 srpnja, 2017 - 17:00

POŽUN (15. juli) — Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj poziva na 5. festival »Dobro došli«,

sub­o­tu, 15. VII. (17.00) u centru gra­da, Hviezdoslavovo námestie,

kulturni program: Foklorno društvo Grabarčieta, Tamburica Konjic, Folklorno društvo Ljubljanka, Klapa Ravnica, TS Panonija, TS Čunovski bećari, Muzičko-pjevački ansambl Rosica (svi SK), Kud Li­pa Lipovljani, Zbor Lira Lipovljani, (svi HR) i Folklorna skupina »Po staza naših starih« 2017.,

po­tom alegorični mimohod s ko­nj­skom zapregom »Po staza…«.