Berlaković stavio parlamentarno pitanje ministrici Heinisch-Hosek

Bivši austrijski ministar po­ljoprivrede i okoliša di Niki Berlaković i sada zastupnika Narodne stranke u Saveznom vijeću, Parlamentu i govorač za narodne grupe ÖVP-a, se je pismeno i na parlamentar­noj razini obratio ministrici za naobrazbu, Gabrieli Heinisch-Hosek (SPÖ) u vezi s potribovanji narodnih grup pri ostvare­nju reforme naobrazbe.

Jurica Čenar u »Razgovoru u Centru«

Književnik, aktivist i novi­nar Jurica Čenar je 2. marca bio gost »Razgovora u Centru«. Povod je bila publikacija mo­nografije Ðura Vidmarovića o Jurici Čenaru i njegovom pjesničtvu, ka je izašla lani u novembru. Voditelj večera, Petar Tyran, je pri razgovo­ru istaknuo Juricu Čenara i kao novinara i aktivista za hrvatsku narodnu grupu.

Miro Cerar po demonstracija po­zvao Slovence da se ne plašu migrantov

LJUBLJANA — Slovenija je sigurna država i gradjani se ne tribaju bojati migrantov, rekao je premijer Miro Cerar, reagirajući na prosvjede ki su u protekli tajedni održani u već mjest kad je vlada planirala otvaranje privrimenih centrov za mig­rante. Zadnji je takov prosvjed, demonstracija održana 20. feb­ruara u mjestu Šenčur kod Kranja, kad je već tisuć ljudi s dr­žavnimi zastavami i transparenti tražilo da vlada opozove na­mjeru otvaranja centra za migrante u prostorija lani zatvorene robne kuće Baumax.

Sastanak Oreškovića i Tuska — Juncker protiv zatvaranja granice

Uoči summita hrvatskoga premijera Orešković s pred­sjednikom Europske komisije razgovarao i o hrvat­skom javnom dugu i obećao da će aktivirati „mrtvi kapital“.

 

BRUXELLES — Hrvatski premijer Tihomir Orešković o­bećao je… Jean-Claudeu Jun­ckeru, predsjedniku Europske komisije ka provodi dva razli­čite postupke ekonomskoga nadzora nad Hrvatskom, da će smanjiti hrvatski javni dug aktiviranjem „mrtvoga kapita­la“. „Komentirao sam s Jun­ckerom i druge glavne cilje, da ćemo iskoristiti europske fon­de, ovih 10 milijardi E, a i aktivirati pol milijarde E kako bi mogli povećati investicije za male i sridnje poduzetnike…

MINI-METRON za 2015. KroaTarantati

Hrvatska kulturna nagrada »MINI-METRON« Hrvatskoga centra narašćaju za posebne ideje i istaknuta dostignuća na području očuvanja ili ra­z­vijanja hrvatske riči, hrvat­skoga odnosno dvojezičnoga školstva, razmjene omladine, dizanje hrvatske samopou­z­danosti i kulturnoga izražaja mladine i za mladinu. »Mi­ni-Metron« se dodiljuje godišnje u obliku svetačnosti. Nagrada je u obliku skulp­ture od stakla s u­gravira­nim natpisom i pove­lje na hrvat­skom jeziku.